pc5Gx8jcB

Virolainen Xellim Oü ei ole korjannut markkinointiaan kuluttaja-asiamiehen yhteydenotoista huolimatta. Yritys markkinoi edelleen Internetissä muun muassa laihdutustuotteiden näytepakkauksia ilman, että kertoo selvästi, mihin kuluttaja näytepakkauksen tilaamalla sitoutuu.

Kuluttajaoikeusneuvojat ja Euroopan kuluttajakeskus ovat saaneet runsaasti yhteydenottoja Xellim Oü:sta. Yritys on houkutellut mm. Facebookissa kuluttajia tilaamaan edullisen kokeiluerän laihdutus- tai hampaidenvalkaisutuotetta. Sen sijaan kuluttajille ei ole kerrottu selvästi, että tilaus jatkuu määräaikaisena sopimuksena, ellei kuluttaja erikseen peru jatkotilausta 14 vuorokauden kuluessa kokeiluerän saapumisesta. Yritys ei myöskään ole kertonut tilauksen kokonaishintaa, eli sitä, mitä tilaus tulee maksamaan, jos sitä ei peruuta ajoissa.

Kuluttaja-asiamies on ilmoittanut Xellim Oü:lle, että sen markkinointi on harhaanjohtavaa ja kuluttajansuojalain vastaista. Xellim Oü ei ole korjannut markkinointiaan kuluttaja-asiamiehen yhteydenotoista huolimatta, vaan markkinoi nyt myös uusia tuotteita – Queenlash-ripsiseerumia ja  Vadelmaketoni-laihdutustuotetta – samalla harhaanjohtavalla tavalla.

Kuluttaja-asiamies antoi 18.6.2014 julkaisemassaan tiedotteessa toimintaohjeita Xellim Oü:lta laskun saaneille kuluttajille. Nämä toimintaohjeet ovat edelleen voimassa.

  • Jos olet saanut Xellim Oü:ltä laskun, jossa veloitetaan muusta kuin näytepakkauksesta tai tutustumistilauksesta, vaikka olet omasta mielestäsi tilannut yritykseltä vain tuotenäytteen, lähetä yritykselle kirjallinen reklamaatio, jossa ilmoitat kiistäväsi maksuvaatimuksen. Perustele esimerkiksi seuraavasti: ”olen mainoksen perusteella tilannut tuotenäytteen ja maksanut sen toimituskulut. En ole tehnyt muita tilauksia”. Tilaamastasi näytteestä riippuen käytä jotain seuraavista osoitteista: fi@shinewhite.cominfo@glucomannan.fi,fi@greencoffeefresh.comfi@queenlash.com jafi@raspberrytotal.com. Säästä lähettämäsi reklamaatio.
  • Tarkista saamastasi laskusta maksun vastaanottaja ja lähetä reklamaatio myös      mahdolliselle muulle vastaanottajakohdassa mainitulle taholle. Xellim OÜ:n laskuissa näkyvän Trust-laskutuspalvelun osoite on asiakaspalvelu@trustkapital.fi.  Et ole velvollinen toimittamaan myyjälle mahdollisesti vaadittua ”virallista”      valituslomaketta. Sähköpostiviesti riittää. Muista tallentaa lähettämäsi viesti itsellesi.
  • Jos lasku  siirtyy perintään, reklamoi perinnästä sähköpostitse perintäyritykselle. Perintäyritys ei saa lain mukaan jatkaa perintää silloin, kun kuluttaja kiistää velvollisuutensa maksaa lasku ja esittää sille perustelut.
  • Koska Xellim Oü on virolainen yritys, saat tarvittaessa lisätietoja Euroopan kuluttajakeskuksesta, p. 029 505 3005, ma-pe klo 9-12.

Kuluttaja-asiamies muistuttaa, että etämyyntisäännökset ovat muuttuneet kuluttajan eduksi 13.6.2014Ne kuluttajat, jotka ovat tehneet tilauksensa 13.6.2014 jälkeen, voivat myös vedota suoraan uusiin etämyyntisäännöksiin. Niiden mukaan kuluttajalle ei synny maksuvelvollisuutta siltä osin kuin kokonaishintaa tai hinnan määräytymisen perusteita ei ole kerrottu kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä.  Koska  Xellim Oü on ennen sopimuksen tekoa antanut kuluttajille tiedon vain näytepakkauksen tai tutustumistilauksen hinnasta, kuluttajalla ei ole velvollisuutta maksaa muuta kuin hänelle ennalta kerrottu hinta. Yrityksen on pystyttävä todistamaan, että se on kertonut kuluttajalle etukäteen sen hinnan, jota se kuluttajalta vaatii.

Kuluttaja-asiamies jatkaa asian käsittelyä Viron kuluttajaviranomaisten avustuksella. Jos velkoja tai perintätoimisto vie asian oikeuteen ja kuluttaja saa tuomioistuimelta haasteen, hänen kannattaa ottaa yhteyttä kuluttaja-asiamiehen edustajana toimivaan lakimies Jari Suurlaan (jari.suurla@kkv.fi). Kuluttaja-asiamies on valmis avustamaan yksittäistä kuluttajaa saadakseen asiasta ennakkopäätöksen, jota voidaan soveltaa muihin vastaaviin tapauksiin.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.