Onnettomuustutkintakeskuksen Kouvolan helmikuisen koulupalon tutkinnassa tekemä kysely nosti esiin useita havaintoja koulujen turvallisuudesta. Olennainen huomio on se, että palotilanteita pitää harjoitella monipuolisesti ja kattavasti.

Kouvolassa koululla oli joka syksy järjestetty poistumisharjoituksia, joista oli hyötyä todellisessa tilanteessa. Luokissa oli turvaohjeet. Opettajien oli myös määrä hoitaa lukuisia tehtäviä, kuten sammuttaa sähkölaitteita. Niitä koettiin olleen liikaa. Tulipaloissa asiat usein tapahtuvat toisin kuin harjoituksissa.

Koulujen turvallisuussuunnitelmissa ja harjoituksissa pitää kiinnittää huomiota muun muassa siihen, että ihmiset joutuvat opetustilan toistuvien vaihdosten vuoksi poistumaan eri paikasta kuin harjoiteltaessa. Harjoituksissa saatetaan kertoa palopaikka, minkä perusteella poistumisreitti on helpompi valita. Tositilanteessa tieto voi puuttua.

Kouvolan palossa vähemmällä käytöllä olleet tai sokkeloiset poistumisreitit jäivät käyttämättä, vaikka niiden kautta olisi ollut lyhin ja savuttomin tie ulos. Savun leviäminen oli monen kyselyyn vastanneen mielestä kuviteltua nopeampaa. Aikaa poistumiseen oli oletettua vähemmän.

Harjoituksissa mukana oleva henkilöstö ei aina tosipaikassa ole läsnä, eivätkä kaikki paloon joutuvat toisaalta ole harjoitelleet poistumista esimerkiksi sen vuoksi, että tieto poistumisharjoituksesta jäi kuulumatta kaikkiin luokkiin. Kouvolan palossa keskusradion kautta annettu aito kehotus poistua rakennuksesta jäi monissa luokissa kuulumatta muun muassa sen vuoksi, että äänenvoimakkuus oli säädetty liian alhaiseksi. Koulussa oli aluksi epävarmuutta siitä, onko kyseessä aito hätätilanne.

Koulussa havaittu haju oli poikkeuksellinen ja vaikeasti määriteltävä, minkä vuoksi sitä ei tunnistettu alkavaksi tulipaloksi. Hajun lähteeksi arveltiin pesuainetta, maalia ja hajuvettä, eikä sitä osattu yhdistää palon vaaraan.

Kouvolan koulupalossa kaikki sisällä olleet oppilaat ja opettajat pelastuivat. Moni joutui kuitenkin lumiselle pihalle ilman kenkiä ja päällysvaatteita. Pelkän poistumisen lisäksi kouluissa pitää miettiä jatkoevakuointi ja kokoontumisen jälkeiset toimet. Kouvolassa kokoontumisalueeksi määrättyä pesäpallokenttää ei voitu savun takia käyttää, eikä varapaikasta ollut selvyyttä.

Onnettomuustutkintakeskus osoitti kyselyn Kouvolan palaneen koulun oppilaille ja opettajille. Vastaajia kertyi yhteensä noin 180, mikä on yli kolmasosa koulussa olleista. Useissa vastauksissa muun muassa kehuttiin paloa seuranneena päivänä koulun oppilaille ja henkilöstölle järjestettyä tiedotustilaisuutta. Toisaalta ihmeteltiin, ettei koulussa ollut palohälyttimiä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.