196694_142877785778634_556348_n

Oppilaiden osallisuus on avainasemassa kouluhyvinvoinnin kehittämisessä. Tämä edellyttää tukea koulun aikuisilta ja tilan antamista lapsille ja heidän omalle tekemiselleen. Myös uusittu perusopetuslaki korostaa osallisuutta. Suomen kouluihin julistetaan Koulurauha torstaina 21. elokuuta Tampereella. Julistus aloittaa lukuvuoden 2014–2015 Koulurauha-ohjelman, jossa oppilailla on aktiivinen rooli.

Koulurauha-ohjelman tavoitteena on, ettei ketään kiusattaisi, ettei kukaan jäisi yksin ja että jokainen oppilas voisi kokea olevansa oman kouluyhteisönsä tärkeä ja hyväksytty jäsen. Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Opetushallituksen, poliisin, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma tarjoaa hyvän mahdollisuuden aikuisten ja oppilaiden yhteiseen keskusteluun ja kouluhyvinvoinnin kehittämiseen. Oppilaat pääsevät itse suunnittelemaan koulurauhavuoden toimintaa, ja he ovat koulurauhatyöryhmässä yhdenvertaisia aikuisten kanssa.

– Oppilaiden osallisuutta painotetaan myös uudistuneessa perusopetuslaissa, toteaa Opetushallituksen pääjohtajaAulis Pitkälä. Lain mukaan oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua koulun toiminnan kehittämiseen ja opetussuunnitelman sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun. Tavoitteena on edistää oppimisympäristön myönteistä yhteisöllisyyttä ja ehkäistä koulujen työrauhaan liittyviä ongelmia.

Tänä vuonna korostetaan ystävyyttä

Tampereen pilottikoulujen oppilaat ovat valinneet tämän vuoden teemaksi ystävyyden. Ystävyys on kaikille tärkeä asia, jota pitää vaalia. Jokainen on erilainen ja ainutlaatuinen ja koulussa moninaisuus tulee nähdä voimavarana.Oppilas Tuua Pietilän säveltämässä ja sanoittamassa laulussa muistutetaan, että kaikki tarvitsevat jonkun, jolle puhua ja kertoa omia juttuja.

Koulurauha-ohjelmaa toteutetaan peruskouluissa ympäri Suomen ja joissakin toisen asteen oppilaitoksissa. Tänä vuonna Koulurauha-ohjelma on laajentunut myös päiväkoteihin ja muutamissa helsinkiläisissä päiväkodeissa julistetaan Eskarirauha. Koulurauha on julistettu vuodesta 1990 lähtien. Vuoden 2014–2015  Tampereen koulurauhatyöryhmä on ollut erityisen laaja-alainen. Työryhmään ovat kuuluneet: Koiviston koulu, Kämmenniemen koulu, Lamminpään koulu, Svenska samskolan i Tammerfors, Tampereen yliopiston normaalikoulu, Tampereen Lasten Parlamentti, Tampereen Nuorisofoorumi, Tampereen koulujen tukiryhmä, Pirkanmaan poliisilaitos, Tampereen kaupungin nuorisopalvelut ja MLL:n Tampereen osasto. Työryhmän työtä on koordinoinut MLL:n Hämeen piiri.

Kuuntele koulurauhan julistus, tutustu Koulurauhan toimintaoppaaseen ja kuuntele koulurauhabiisi osoitteessa www.koulurauha.fi.  

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.