Eläinlääkäreiden mahdolliset hoitovirheet arvioidaan 1.9.2014 alkaen Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran yhteyteen liitettävässä arviolautakunnassa.

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan tehtävä on antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, onko eläinlääkäri tehnyt hoitovirheen. Se on puolueeton asiantuntijaelin, jonka maa- ja metsätalousministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Asian voi lähettää lautakunnan käsiteltäväksi eläimen omistaja tai haltija, hoitovirheestä epäilty eläinlääkäri tai tämän työnantaja. Lautakunta voi ottaa kantaa myös siihen, perustaako mahdollinen hoitovirhe vahingonkorvausvastuun. Se ei kuitenkaan arvioi vahingon taloudellista suuruutta. Lautakunnan lausunto on suositus, ja siitä peritään 150 euron käsittelymaksu.

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi muuta jäsentä sekä tarvittava määrä varajäseniä. Lisäksi lautakunnalla on Eviran palveluksessa oleva esittelijä.

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta on aiemmin toiminut 31.8.2014 lakkautettavan maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan yhteydessä. Arviolautakunnan nykyisen asiakkaan ei tarvitse huolehtia siirtoon liittyvistä muutoksista.

Lue lisää:
Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.