Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Rovaniemen kaupunki on käynnistämässä toimenpiteitä toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmän kehittämiseksi. Muutosten taustalla on kaupunginvaltuuston viime syksynä edellyttämän arviointityön pohjalta tehdyt jatkoselvitykset ja niistä tehdyt johtopäätökset.

Kaupunginjohtajan esityksen mukaan merkittävin käytännön toimenpide tulee olemaan nykymuotoisesta tilaaja-tuottaja -toimintamalliin perustuvasta organisaatiorakenteesta luopuminen. Siihen liittyen esim. nykyinen palvelujohtokunta tullaan lakkauttamaan ja kaupungin tilaaja- sekä palveluorganisaatiot sulauttamaan yhteen jo ensi vuoden alusta alkaen.

Muutosten edellyttämät hallinto- ja johtosääntömuutokset valmistellaan siten, että ne ovat kaupunginvaltuustossa jo lokakuussa. Ensi vuoden talousarvio hyväksytään valtuustossa marraskuussa.

Organisaatioiden yhteensulauttamisesta johtuen tullaan käynnistämään yhteistoimintamenettely niiden henkilöiden osalta, joita muutokset tässä vaiheessa koskevat. Tuleva organisaatiorakenne määritellään uuden ohjausjärjestelmään perustuen, jolloin lähinnä nykyisen tilaajaorganisaation sekä palveluorganisaation johdon ja hallinnon tehtävät tulevat muuttumaan.

Yhteistoimintamenettelyssä ei ole tavoitteena vähentää henkilöstöä irtisanomisten kautta, vaan muuttaa tehtävät vastaamaan uuden toimintamallin ja organisaation tarpeita. Henkilöstömäärän sopeuttamisessa hyödynnetään tehtävämuutoksia ja henkilösiirtoja sekä eläköitymistä. Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat määritellään mahdollisimman pian.
Uudistuksen toisessa vaiheessa ensi vuoden aikana valmistellaan tarvittavat muutokset vuoden 2017 alusta voimaan tulevaa uudistettua Sote-tuotantojärjestelmää silmällä pitäen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.