500px-Nurmijarvi.vaakuna.svg

Kunnanhallitus käsittelee maanantain 25.8. kokouksessaan koko kunnan henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä talouden tasapainottamisen vuoksi. Yhteistoimintaneuvottelut on käynnistettävä silloin, kun talousarvioon sisältyvillä toimenpiteillä voi olla merkittäviä vaikutuksia henkilöstön asemaan.

Kunnan talous jää tänä vuonna selvästi alijäämäiseksi, arviolta noin 7 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 talousarvio on valmisteilla ja talousarvioesitys valmistuu syyskuussa kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Talousarvion laadintaohje sisältää 1,5 miljoonan euron säästötavoitteen henkilöstökuluista ja tällä säästötavoitteella arvioidaan olevan henkilöstövaikutuksia. Talousarvion kehys vuonna 2015 on säästötavoitteiden jälkeen vielä lähes 4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämäinen talous edellyttää tasapainottamistoimenpiteitä.

Kunnan talouden tasapainottamiseksi tarvittavat toimenpiteet voivat vaikuttaa henkilöstön asemaan eri tavoin. Mahdollisissa yhteistoimintaneuvotteluissa on tarkoitus käsitellä erilaisia henkilöstöä koskevia säästökeinoja ja -toimenpiteitä. Neuvottelujen kuluessa täydennetään kunnan taloutta koskevia tietoja, mm. vuoden 2014 toisen osavuosikatsauksen valmistuttua ja kunnanhallituksen käsitellessä vuosien 2015 – 2017 talousarvio- ja – suunnitelmaesitystä.

Mikäli kunnanhallitus päättää yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta, neuvottelut alkavat aikaisintaan syyskuun alussa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.