Suomalainen_sotilasvala

Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palveluksessa olevien sotilashenkilöiden eläkkeiden laskenta yksinkertaistuu. Muutos ei vaikuta eläkkeiden tasoon tai alkamisaikaan. 

Muista työeläkkeistä poiketen sotilaseläkejärjestelmässä eläkkeen laskemiseen on tarvittu ansiotietojen lisäksi tieto palvelussuhteiden kestosta. Tätä varten sotilaseläkkeitä hallinnoiva Keva on joutunut ylläpitämään sotilaseläkkeiden laskentaa varten erillistä tietojärjestelmää. Laskentaohjelma on vanhentumassa, ja sen ylläpitokustannukset ovat olleet suuret. Jatkossa sotilaseläkkeet lasketaan ilman tietoa palvelussuhteiden kestosta, jolloin erilliselle tietojärjestelmällekään ei ole enää tarvetta. 

Muutoksella säästetään tietojärjestelmäkustannuksista noin 1,5 miljoonaa euroa. Lisäksi säästyy henkilöstökuluja. Vanhasta tietojärjestelmästä luopumisen yhteydessä kaikkien sotilaseläkejärjestelmään kuuluvien henkilöiden rekisteritiedot tarkistetaan vuoden 2015 loppuun mennessä. 

Sotilaseläkejärjestelmään kuuluu noin 10 200 puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. 

Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista torstaina 21. elokuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Laki tulee voimaan 1.1.2015. 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.