Ikääntyneillä koulutetuilla työttömillä on uhka syrjäytyä työelämästä koko loppuiäkseen. Pitkäaikaistyöttömiksi joutuneilla ikääntyneillä osaajilla jää pahimmillaan noin 15 vuoden työeläkekarttuma ansaitsematta. Ilman tehokasta aikuiskoulutusjärjestelmää ja yksilöllisiä eläkepolkuja ikääntyvät asiantuntijat joutuvat turvautumaan yhteiskunnan sosiaaliturvaan ja lopulta luisuvat eläkeläisköyhälistöön.

Ammattiliitto Pron hallitus on huolissaan yli 50-vuotiaiden koulutettujen asiantuntijoiden ja toimihenkilöiden työllisyystilanteesta ja heidän vaarasta syrjäytyä työelämästä. Huolestuttavaa on, että asiantuntijoiden ja toimihenkilöiden työttömyys on kasvussa ensimmäistä kertaa myös kasvukeskuksissa.

Ikääntyneillä koulutetuilla työttömillä on suuri uhka syrjäytyä työelämästä koko loppuiäkseen samalla tavalla kuin 90-luvun lamassa monelle työttömäksi ajautuneelle työntekijälle kävi. Heidän turvanaan oli kuitenkin työttömyyseläkeputki, joka toimi siltana eläkeikään.

Meneillään olevissa työeläkeneuvotteluissa työnantajat vaativat kaikilta työttömiltä eläkkeelle johtavien siltojen katkaisemista. Jos nyt työttömiksi joutuneilta asiantuntijoilta karkaa eläkeikäkin nykyistä kauemmas, he tulevat olemaan pitkään yhteiskunnan sosiaaliturvan varassa ja lopulta eläkkeelle päästessään eläkeläisköyhälistöä. Pitkäaikaistyöttömiksi joutuneilla jää pahimmillaan noin 15 vuoden työeläkekarttuma ansaitsematta. Ammattiliitto Pron hallitus muistuttaa, että siihen yhteiskunnallamme ei ole varaa.

Pron hallitus vaatii, että eläkeneuvottelijat ottavat huomioon eläkeratkaisussa tämän hetken realiteetit. Ratkaisussa on oltava sellaisia yksilöllisiä polkuja, että syystä tai toisesta alentuneeseen työkykyyn ajautuneet koulutetut asiantuntijat selviytyvät kohtuudella eläkeikään ja saavat myös toimeentulon takaavan eläkkeen.

Ikääntyvien asiantuntijoiden työkykyä ja osaamista voidaan tukea tehokkaalla aikuiskoulutusjärjestelmällä. Käytännössä aikuiskoulutusta ollaan monissa kouluissa ajamassa alas, koska koulut saavat vähemmän valtionapua aikuiskoulutuspaikoista kuin perustutkintojen suorittamisesta. Pron hallituksen mielestä aikuiskoulutusjärjestelmän tietoinen ja tiedostamaton alasajo on pysäytettävä välittömästi. Stubbin hallituksen on tehtävä se työllisyyden nimissä.

Pron hallitus muistuttaa työeläkeneuvottelijoita, että eläkeratkaisussa pitää toteutua sukupuolten ja sukupolvien tasa-arvoinen kohtelu. Kansalaiset ovat tähän asti luottaneet eläkejärjestelmäämme ja olleet valmiita sitä omasta palkastaan rahoittamaan. Kansalaisten luottamuksen jatkuminen ja myönteinen suhtautuminen sen rahoittamiseen edellyttää, että tuleva eläkeratkaisu antaa tasapuolisen ja oikeudenmukaisen vanhuusturvan kaikille samanaikaisesti ja peräjälkeen eläköityville kansalaisille.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.