c46cb92e-a808-4283-9e96-e1ec0d11e4fd-main_image

Pertti Laatikainen

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) hallitus on valinnut yhdistyksen toiminnanjohtajan tehtävään prikaatikenraali Pertti Laatikaisen. Hän aloittaa toiminnanjohtajan viiden vuoden määräaikaisen tehtävän 1.1.2015.

MPK:n toiminnanjohtajan tehtävään siirtyvä prikaatikenraali Pertti Laatikainen toimii tällä hetkellä Etelä-Suomen sotilasläänin komentajana. Aikaisemmin upseerin urallaan hän on työskennellyt monipuolisissa tehtävissä niin kotimaassa, kuin kansainvälisissä tehtävissäkin. Toimiessaan puolustusvoimien koulutuspäällikkönä Pääesikunnassa hän on virkatehtäviinsä liittyen ollut myös vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja ja asiantuntijajäsen MPK:n hallituksessa.

Laatikaisen mukaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen merkitys osana maanpuolustuksen kokonaisuutta ymmärretään tänä päivänä erittäin tärkeäksi. MPK on ottanut paikkansa kansalaisten turvallisuuden lisääjänä sekä sotilaskoulutuksen, että varautumisen toiminnoissa. MPK:n toiminnanjohtajana prikaatikenraali Laatikainen haluaa yhdessä järjestökentän ja muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa kehittää kansalaisten valmiuksia jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

MPK on valtakunnallinen vapaaehtoisen maanpuolustuksen yhteistyöjärjestö, jonka jäseninä ovat 14 keskeistä maanpuolustusjärjestöä sekä maanpuolustustyötä lähellä olevaa järjestöä. Yhdistyksen toiminnasta on säädetty laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007). Puolustusministeriö ohjaa ja valvoo yhdistyksen toimintaa. MPK järjestää vuosittain noin 1700 kurssia eri puolilla Suomea. Kurssitarjonta jakautuu sotilaalliseen koulutukseen, sekä kaikille avoimeen varautumis- ja turvallisuuskoulutukseen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.