SocialMediaIconcollage

Ihmisten käyttäytyminen, sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen ja niiden muodostuminen on sosiaalisen median myötä muuttunut. Nykyään digitaalinen jalanjälki syntyykin monesti jo sikiövaiheessa vanhempien ladatessa ensimmäisiä ultraäänikuvia sosiaalisen median kanaviin.

Koska sosiaalisessa mediassa palvelujen sisältö on suurelta osan käyttäjien tuottamaa, käyttäjät luovat myös merkittävän osan palvelun tarjoamasta arvosta. Suomen Akatemian tutkijatohtori Matti Mäntymäki käsittelee uudenlaista arvon luomista tutkimuksessaan ”Asiakasarvo ja arvon luominen sosiaalisessa mediassa”.

”Rahataloudessa arvo on jotakin, jota ihminen vaihtaa rahaan. Tutkimuksessa sosiaalisen median arvoksi käsitettiin myös aika. Arvona ajatellaan kokemuksia, joita saa käyttämällä aikaansa sosiaalisessa mediassa”, Turun yliopistossa työskentelevä Mäntymäki kertoo.

Hän täsmentää, ettei sosiaalisella medialla tarkoiteta vain yksittäistä mediapalvelua tai Facebookia, vaan se muodostuu useasta palvelusta joita käytetään eri tarkoituksiin. Monipuolisuus näkyy paitsi palvelutarjonnassa myös käyttäjissä: yhden palvelun sisällä olevat käyttäjät tavoittelevat erilaisia arvoja omien motiivien ajamina.

Sosiaalisessa mediassa ihmiset ovat samaan aikaan sisällöntuottajia ja -kuluttajia. Monissa palveluissa onkin kaksi erilaista käyttäjäryhmää. Mäntymäki tarkentaa, että riippumatta tuottajien syvällisemmistä intresseistä, yhteistä käyttäjillä on se, ettei sisältöä tuotettaisi ellei siellä olisi sisällönkuluttajia.

Lue lisää aiheesta Suomen Akatemian verkkolehdestä www.apropos.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.