salin_milla

VTM Milla Salin on syntynyt 1977 Turussa ja kirjoittanut ylioppilaaksi 1996 Kupittaan lukiosta. Valtiotieteiden maisteriksi hän valmistui 2004 Turun yliopistosta, jossa hän toimii yliopisto-opettajana. Väitös kuuluu sosiaalipolitiikan alaan.

Monet suomalaiset äidit haluaisivat tehdä lyhyempää työpäivää, kertoo tuore väitöstutkimus. Noin joka neljännen työssäkäyvän äidin mielestä toivottava työaika on 20-34 työtuntia viikossa, mutta todellisuutta se on vain hieman yli kymmenesosalle.

Suomessa useimmat työssäkäyvät äidit ovat kokopäivätyössä. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa suurempi osa äideistä tekee lyhyempää työaikaa.

Milla Salinin väitöskirja vahvistaa myös käsitystä, että äitien työssäkäynti vaihtelee suuresti Euroopan eri maissa. Yhteistä on vain se, että alle kouluikäisten lasten äidit tekevät vähemmän palkkatyötä kuin vanhempien lasten äidit.

Taloudellinen pakko ajaa äidit töihin etenkin siellä, missä maan taloustilanne on huono. Tämä näkyy selvimmin Itä-Euroopan maissa.

– Näissä maissa perhe tarvitsee myös äidin palkkatuloja jokapäiväiseen elämiseen, toteaa Salin.

Myös kulttuuri, perinteet ja näkemykset sukupuolten rooleista vaikuttavat äitien työssäkäyntiin. Pidempää työaikaa tekevät muiden muassa ne äidit, joiden oma äiti on ollut lapsiperheaikanaan palkkatyössä.

Milla Salinin sosiaalipolitiikan väitöskirja tarkastetaan Turun yliopistossa.

Äitien työaikamalleissa suuria eroja Euroopan maiden välillä (Väitös: VTM Milla Salin, 22.8.2014, sosiaalipolitiikka)

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi