Prikaatikenraali Ilkka Laitinen

Laitinen

Ylennetään kenraalimajuriksi 1.1.2015. Tasavallan Presidentti on 16.5.2014 tekemällään päätöksellä nimittänyt Ilkka Laitisen Rajavartiolaitoksen apulaispäällikön virkaan ja määrännyt Rajavartiolaitoksen apulaispäällikön tehtävään 1.1.2015 lukien. Laitinen toimii tällä hetkellä Rajavartiolaitoksen esikunnassa kansainvälisten asioiden johtajana. Hän on valmistunut Rajavartiolaitoksen upseeriksi vuonna 1985 ja suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1995. Ennen nykyistä tehtäväänsä Laitinen on toiminut EU:n rajaturvallisuusviraston pääjohtajana (2005 – 2014).

Kommodori Markku Hassinen

Hassinen

Ylennetään lippueamiraaliksi 1.1.2015. Tasavallan Presidentti on 16.5.2014 tekemällään päätöksellä nimittänyt Markku Hassisen Rajavartiolaitoksen amiraalin virkaan ja määrännyt Rajavartiolaitoksen esikunnan henkilöstöosaston osastopäällikön tehtävään 1.1.2015 – 31.12.2019 väliseksi määräajaksi. Hassinen toimii tällä hetkellä Suomenlahden merivartioston komentajana. Hän on valmistunut Rajavartiolaitoksen upseeriksi vuonna 1986 ja suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1997. Ennen nykyistä tehtäväänsä Hassinen on toiminut Rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja meriosaston meriturvallisuus- ja meripelastusyksikön päällikkönä (2007 – 2008).

Everstiluutnantti Jari Tolppanen

Tolppanen

Nimitetään everstin virkaan ja ylennetään everstiksi 1.1.2015. Rajavartiolaitoksen päällikkö on 17.4.2014 tekemällään päätöksellä määrännyt Jari Tolppasen Lapin rajavartioston komentajan tehtävään 1.1.2015 lukien. Tolppanen toimii tällä hetkellä Rajavartiolaitoksen esikunnan suunnittelu- ja talousyksikön päällikkönä. Hän on valmistunut Rajavartiolaitoksen upseeriksi vuonna 1990 ja suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1999. Ennen nykyistä tehtäväänsä Tolppanen on toiminut Rajavartiolaitoksen esikunnassa teknillisen osaston apulaisosastopäällikkönä 2007 – 2008.

Komentaja Tom Hanén

KUVA:JYRKI VESA

Nimitetään kommodorin virkaan ja ylennetään kommodoriksi 1.1.2015. Rajavartiolaitoksen päällikkö on 30.5.2014 tekemällään päätöksellä määrännyt Tom Hanénin Suomenlahden merivartioston komentajan tehtävään 1.1.2015 lukien. Hanén toimii tällä hetkellä rajaturvallisuusasiantuntijana Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan Unionissa (Bryssel). Hän on valmistunut Rajavartiolaitoksen upseeriksi vuonna 1995 ja suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2005. Ennen nykyistä tehtäväänsä Hanén on toiminut Suomenlahden merivartioston apulaiskomentajana 2011 – 2012.

Komentajakapteeni Tomi Kivenjuuri

Kivenjuuri

Ylennetään komentajaksi 1.1.2015. Rajavartiolaitoksen päällikkö on 17.4.2014 tekemällään päätöksellä määrännyt Tomi Kivenjuuren Länsi-Suomen merivartioston apulaiskomentajan tehtävään 1.7.2014 lukien. Hän on valmistunut Rajavartiolaitoksen upseeriksi vuonna 2000 ja suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2011. Ennen nykyistä tehtäväänsä Kivenjuuri on toiminut rajaturvallisuusasiantuntijana Rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja meriosastolla 2013 – 2014 ja Länsi-Suomen merivartioston esikunnassa meritoimiston päällikkönä 2011 – 2012.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.