104074_highres_LT-jatepakkaaja

Pirkanmaan käräjäoikeus on 26.8.2014 tuominnut Lassila & Tikanoja Oyj:n 3 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Myös yhtiön työpäällikkönä toiminut henkilö tuomittiin 15 päiväsakon eli 525 euron sakkorangaistukseen.  

Käsiteltävänä oli kesällä 2013 Tampereella sattunut työtapaturmatapaus. Työntekijä oli työparinsa kanssa imuroimassa rakennuksen välipohjan täytteitä suuritehoisella imurilla. Imurin letkun suuaukolle jumiutui tiiliskivi. Työntekijä sai sen poistettua, mutta samassa imuri veti hänen kätensä letkun sisään olkapäätä myöten. Imuria ei voitu sammuttaa työkohteesta, koska sen kauko-ohjain oli epäkunnossa. Työntekijä sai työparinsa avustuksella vedettyä käsivartta ulos kyynärtaipeeseen saakka. Muita työntekijöitä tuli avuksi ja yksi katkaisi kirveellä imuletkun, jolloin loukkaantunut käsi saatiin irrotettua kokonaan letkusta.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työnantaja oli laiminlyönyt työturvallisuusmääräyksiä työolojen jatkuvan seurannan sekä työvälineen toimintakunnon varmistamisen osalta. Epäkuntoisesta kauko-ohjaimesta oli ilmoitettu työnantajan edustajalle, mutta laitetta ei ollut korjattu.

Käräjäoikeus totesi, että todistajana kuultu loukkaantuneen työntekijän työpari on kertonut, että asiasta on ilmoitettu useaan kertaan esimiehille. Hän on varmuudella kertonut ilmoittaneensa asiasta tuomitulle työpäällikölle tapahtumapäivänä tai sitä edeltäneenä päivänä. Työntekijät olivat ilmoittaneet useita kertoja kaukosäätimen puuttumisesta eri työnjohtajille. Tällöin vastauksena oli, että kone kuului toiselle yksikölle, eikä epäkohtaan mainitusta syystä puututtu.

Tapauksen osalta on käräjäoikeuden mukaan jäänyt epäselväksi, onko yhtiöllä ollut ohjeistus työmaalle tulevien uusien koneiden tarkastamisesta. Tarkastuksen suorittava henkilötaho on jäänyt epäselväksi. Asiassa ei myöskään ole selvitetty, kuka olisi tarkastanut koneen sen lähettäneestä yksiköstä ja kuka sen vastaanottavasta yksiköstä. Tässä mainitut seikat tukevat johtopäätöstä siitä, että yhtiön toiminnassa on laiminlyöty noudattaa asiassa vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta. Yhtiössä on kuitenkin kiinnitetty huomiota työturvallisuuteen eri tavoin, mikä alentaa yhteisösakon määrää merkittävästi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.