Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus suhtautuu hyvin skeptisesti työnantajien uskoon työurien pidentymisestä pelkän eläkejärjestelmän remontilla.

Työolosuhteiden parantaminen, työntekijöiden työkyvyn yksilöllisempi huomioiminen, ikäohjelmien toteuttaminen ja parempi johtaminen ovat yli suhdanteiden ulottuvia keinoja työurien pidentämiseen. Suurin kipupiste on kuitenkin korkea työttömyysaste.

– On aivan sama onko vanhuuseläkeikää lainkaan, jos ihmisellä ei ole töitä, josta eläkemaksuja tai -kertymää karttuisi, toteaa Keslogin pääluottamusmies Petri Järvinen.

Huoli tulevan etuuden tasosta on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien osalta eläkeneuvotteluiden ykköskysymys. Muun muassa runsas osa-aikatyö laskee ansiotasoa jo työuran aikana, ja harva jaksaa fyysistä työtä vanhuuseläkeikään saakka. Neuvotteluissa eläkemaksujen riittävyys onkin turvattava, jotta etuustaso ei leikkaudu tulevaisuudessa.

– Löysät on leikattu pois jo useampaankin kertaan, ja tehoja haetaan lisää vuosittain. Itsekin mietin, kuinka töitä jaksaa mitenkään tehdä tarpeeksi pitkään, kuvaa Nokian Citymarketin luottamusmies Anne Nyman kaupan arkea.

– Minä tiivistäisin eläkeneuvottelut kahteen kysymykseen: miten taataan, että ihmiset voivat ja haluavat jatkaa työssään pidempään, ja toisaalta miten taataan, että ne, jotka haluavat, myös saavat työskennellä pidempään. En tunne yhtään myyjää, joka olisi voinut ja saanut jäädä vanhuuseläkkeelle – edeltäjäni tunsi kuulemma yhden, Nyman hymähtää.

Tilastot tukevat luottamusmiesten kokemuksia. Eläketurvakeskuksen 01/2014 Sosioekonomiset erot -selvityksen mukaan kaikista palkansaajista suoraan ansiotyöstä, ilman osa-aikaeläkettä, jää vanhuuseläkkeelle vain 38 prosenttia.

PAMin hallitus ei kiirehtisi neuvotteluita, vaikka paineet rakenneuudistusten osalta ymmärretäänkin. Ratkaisussa pitää huomioida ammattiryhmien erot ja turvata henkisesti tai fyysisesti raskasta työtä tehneiden palkansaajien mahdollisuudet siirtyä edes kohtuullisessa kunnossa ansaitulle eläkkeelle. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että neuvottelijat ovat tavoitteissaan vielä aika kaukana toisistaan ja pelkona on, että poliittinen paine ja julkisuus painavat vaakakupissa enemmän kuin tulevien eläkkeensaajien terveys ja toimeentulo.

– Menee tämä nyt sitten syteen tai saveen tällä viikolla, niin eläkejärjestelmästä pitää työmarkkinajärjestöjen päättää. Täällä se työpaikkojen ja tulevien eläkkeensaajien arjen tuntemus on, painottaa RTK:n pääluottamusmies Olli Halminen Forssasta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.