500px-Tampere.vaakuna.svg

Tampereen kaupungin taloudessa vuodesta 2014 on tulossa neljäs perättäinen alijäämäinen vuosi. Heinäkuun talouskatsauksen mukaan tilikauden tulosennuste on 34 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö vähenee ennakoitua enemmän. Kaupunginhallitus sai talouskatsauksen tiedokseen 25.8.

Toimintamenot ovat kasvamassa maltillisesti 2,4 prosenttia (25,7 milj. euroa), mutta tilikauden tulostavoitteeksi asetettua nollatavoitetta ei heinäkuun tilanteessa laaditun tilinpäätösennusteen valossa saavuteta. Tilinpäätösennusteen 65,3 milj. euron vuosikate kattaa poistot 75,5 prosenttisesti.

Tilanne on edelleen heikentynyt sosiaalisen tuen palveluissa, perusterveydenhuollon avopalveluissa ja vammaispalveluissa, joissa talousarvion ennustetaan ylittyvän eniten. Kunnallisverotulojen arvioidaan alittuva 8 miljoonalla eurolla ja yhteisöverotulojen ylittyvän 3 miljoonalla eurolla.

Härmälän alueella sijaitsevan vanhan kaatopaikan osalta sovitut toimenpiteet (osakkeiden lunastus ja maa-alueen puhdistus) aiheuttavat noin 12,6 milj. euroa satunnaisen kulun kuluvalle tilikaudelle. Ilman kyseistä satunnaista kuluerää tilikauden tulos olisi noin 19,6 milj. euroa alijäämäinen.

Nettoinvestointien ennuste ylittää vuosisuunnitelman noin 7,0 milj. eurolla, mikä aiheutuu lähinnä Rantaväylän tunnelityön aikataulun kirimisestä. Nettoinvestoinneista 26 milj. euroa muodostuu alkuvuonna toteutetusta kiinteistökaupasta Metsä Board Oyj:n kanssa.

Vuodelle 2014 asetettiin mittavat tehostamistoimenpiteet kaikille toimintayksiköille ja erityisesti hyvinvointipalvelujen tuotantoalueille. Tehostamistoimenpiteiden toteutumista mitataan muun muassa palkallisten henkilötyövuosien 220 vähennystavoitteen avulla. Heinäkuun tilanteessa toimintayksiköiden laatimien ennusteiden mukaan henkilötyövuodet vähenevät 311 henkilötyövuodella, joten tavoite on ylittymässä. Henkilöstökulujen ennuste on 1,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Palkattomilla vapailla on heinäkuun loppuun mennessä saavutettu noin 1,4 milj. euron säästö. Koko vuoden osalta palkattomia vapaita ennustetaan pidettävän noin 21 000 henkilötyöpäivää, mikä vähentäisi palkka- ja sivukuluja noin 2,2 milj. euroa.

Talouden toteutuminen talousarviota heikompana sekä erityisesti valtion samanaikaisesti toteuttamat ankarat valtionosuuksien leikkaukset vaikeuttavat ratkaisevasti vuoden 2015 talousarvion laadintaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.