KOTIMAAN-BANNERI7 (7)

Pirkanmaan käräjäoikeus on 26.8.2014 tuominnut tamperelaisen konkurssiin menneen sähkösuunnittelualan yrityksen hallituksen puheenjohtajan 10 päiväsakon eli 1 500 euron sakkorangaistukseen kahdesta työsopimuslakirikkomuksesta. Lisäksi hänet tuomittiin maksamaan vahingonkorvauksia entisille työntekijöilleen yli 11 000 euroa näiden saamatta jääneistä palkkaturvasaatavista sekä lähes 1 500 euroa oikeudenkäyntikuluja.

Vastaaja oli loppuvuodesta 2012 laiminlyönyt antaa työsopimuslain edellyttämät palkkalaskelmat ja työtodistukset kahdelle entiselle työntekijälleen, vaikka nämä olivat asiakirjoja pyytäneet. He olisivat tarvinneet asiakirjoja palkkaturvahakemusten tekemiseen. Koska niitä ei heille annettu, jäivät palkkaturva-asiat hoitamatta ja työntekijät menettivät heille kuuluvia palkkasaatavia yli 11 000 euroa.

Kun työtodistuksia ja palkkalaskelmia ei työntekijöille annettu, he kääntyivät työsuojeluviranomaisen puoleen. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue kehotti kirjallisesti työnantajaa antamaan ko. asiakirjat. Kun kehotukset eivät tepsineet, työsuojeluviranomainen teki tapauksesta rikosilmoituksen poliisille.

Käräjäoikeus totesi, että oikeudenkäynnissä oli yhtenevällä henkilötodistelulla selvitetty, että vastaaja oli huolimattomuudesta laiminlyönyt antaa entisille työntekijöilleen näille kuuluvat työsuhdeasiakirjat. Laiminlyönneillään hän oli aiheuttanut heille vahinkoa, joka nyt määrättiin korvattavaksi.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue joutuu vuosittain puuttumaan kymmeniin tapauksiin, joissa työnantaja laiminlyö antaa työntekijöilleen palkkalaskelmia ja työtodistuksia. Asiakirjat tulee työnantajan antaa, jos työntekijä niitä pyytää. Mikäli työsuojeluviranomaisen antama kehotus ei tuota tulosta, ilmoitetaan asiat rikoksina poliisille.

Palkkalaskelmat ovat tarpeen, jotta työntekijä voi tarkistaa hänelle maksetun palkan oikeellisuuden. Työtodistuksia tarvitaan paitsi työpaikkoja haettaessa, myös esim. työttömyysturva-asioissa.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi