Tampereen kaupunki on päivittänyt kotouttamisohjelmansa. Ohjelman päivityksestä vastannut työryhmä puheenjohtajansa, apulaispormestari Olli-Poika Parviaisen johdolla esittää, että kaupunki ottaisi vuosittain vastaan sata kiintiöpakolaista ja tekisi erillisen kansainvälisyyteen ja kansainväliseen toimintaan liittyvän ohjelman. Päivitetyn kotouttamisohjelman hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta merkitsi kokouksessaan 27.8.2014 ohjelman tiedoksi. Ohjelmaan kirjattujen tavoitteiden mukaan lautakunta tukee asiakkaiden omaehtoista kotoutumista, selvittää terveyspalvelujen uudelleenorganisoinnin ja hyödyntää viranomaistyön rinnalla ryhmätoiminnan, erilaisten verkostojen, järjestöjen ja vapaaehtoistyön tukea. Lautakunta myös edellyttää, että pakolaisten vastaanottoon varataan riittävät resurssit.

Pakolaisten vastaanotosta kaupunki tekee sopimuksen Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Tampereen pakolaisten vastaanottokiintiöön kuuluu kiintiöpakolaisia, hätätapauksia ja alaikäisiä ilman huoltajaa Suomeen tulleita ja oleskeluluvan saaneita lapsia ja nuoria.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.