children-running-outside

Lasten elämä on muuttunut yhä enemmän istuvaksi, ja ruutuaika lisääntyy koko ajan mobiililaitteiden yleistyttyä. Vain kolmasosa lapsista liikkuu suositusten mukaan, eli vähintään 1–2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. Liikkumattomuus on lisännyt tutkijoiden kiinnostusta siihen, millainen vaikutus passiivisella elämäntavalla on lasten kehittyviin aivoihin, oppimiseen ja tiedollisiin toimintoihin kuten tarkkaavaisuuteen, muistiin ja ongelmanratkaisuun.

Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan liikkumisella on myönteisiä vaikutuksia lasten tiedollisiin toimintoihin, kuten tarkkaavaisuuteen. Lapset, jotka liikkuivat enemmän, saivat parempia tuloksia tarkkaavaisuustestissä kuin vähän liikkuvat.

– Tarkkaavaisuudella tarkoitetaan kykyä kiinnittää huomiota olennaiseen, mikä on tärkeää esimerkiksi uuden oppimisessa, ongelmanratkaisussa ja kokonaisuuksien hahmottamisessa, tutkija Heidi Syväoja LIKES-tutkimuskeskuksesta selventää. Liikkumisen myönteinen vaikutus tarkkaavaisuuteen voi johtua muun muassa siitä, että liikunta lisää aivojen tilavuutta sekä edistää aivojen verenkiertoa ja hapensaantia.

Tutkimuksessa seurattiin 224 viides- ja kuudesluokkalaisen lapsen liikkumista objektiivisilla mittareilla. Lisäksi lapset vastasivat kyselyyn tietokoneen, television ja konsolipelien parissa vietetystä ruutuajasta. Tutkimuksessa selvisi, että paljon tietokone- ja konsolipelejä pelaavat lapset suoriutuivat huonosti työmuistitehtävissä. Hyvä työmuisti on tiedonkäsittelyn perusmekanismi ja erityisen tärkeää koulutyössä, esimerkiksi lukemisen ja ymmärtämisen kannalta.

– Vanhempien olisi hyvä seurata lasten ruutuaikaa ja rajata sitä, jos ruudun ääressä vietetty aika on runsasta. Kaikki ruutuaika ei kuitenkaan ole samanarvoista, vaan TV-ohjelmien ja erilaisten pelien sisältö vaikuttaa tiedollisiin toimintoihin eri tavoilla. Pääasia on, että ruutuaika ei veny liian pitkäksi ja että lapsi myös liikkuu riittävästi, Syväoja muistuttaa.

Alkuperäisartikkeli:
Heidi J. Syväoja, Tuija H. Tammelin, Timo Ahonen, Anna Kankaanpää, Marko T. Kantomaa. 2014.The Associations of Objectively Measured Physical Activity and Sedentary Time with Cognitive Functions in School-Aged Children. PLOS ONE, 9 (7): e103559.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.