Lastensuojelu_raportti2013_25062014

Tuore raportti kuuden suurimman kunnan lastensuojelusta kertoo, että ennaltaehkäisevät toimet ovat alkaneet vaikuttaa lastensuojelun raskaimpien palvelujen tarpeeseen Tampereella.

Kuusikko-kuntien Lastensuojelu 2013 -raportti osoittaa, että vaikka lastensuojelun palveluja tarvitsevien lasten ja nuorten määrä ei ole Tampereella vähentynyt, palveluja tarjotaan entistä enemmän varhaisen vaiheen tukipalveluina ja perheille kotiin. – Hyvän kehityksen ylläpitäminen vaatii kuitenkin työtä edelleen, arvioi lasten ja nuorten palvelujen tilaajapäällikkö Maria Päivänen.

Kuuden suurimman kunnan lastensuojelua vuonna 2013 tilastoinut Kuusikko-raportti kertoo, että kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten osuus ikäluokasta oli Tampereella 1,64 prosenttia. Sijoitettujen määrä on vähentynyt hienoisesti jo vuodesta 2009 lähtien, ja lasku jatkui myös vuonna 2013. Kaikkiaan sijoitettujen määrä on laskenut 5,5 prosenttia, kun lukua verrataan vuoden 2009 tilanteeseen.

Myös perhehoidon osuus sijaishuollosta on jatkanut kasvuaan Tampereella: yhä useammin kodin ulkopuolelle sijoitettu lapsi ja nuori sijoitetaan perheeseen laitoksen sijaan. Tänä vuonna perhehoidon osuus sijaishuollon vuorokausista on noussut 60 prosenttiin.

Tampere oli raportin mukaan ainoa kunta, jossa lastensuojelun kokonaiskustannukset laskivat vuonna 2013 (2,5 prosenttia). Hyvän kehityksen on mahdollistanut sijaishuollon ostopalvelujen kustannusten väheneminen.

Tampereella kaikkiaan 10,4 prosenttia alle 18-vuotiaista tamperelaisista oli lastensuojelun asiakkaana vuonna 2013. Lastensuojeluilmoitusten määrä on Tampereella vähentynyt edellisvuodesta 2,5 prosentilla. Lastensuojelutarpeen selvitysten määrä kasvoi 13,5 prosentilla.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelupäällikkö Hanna Harju-Virtasen mukaan suurin haaste Tampereen lastensuojelussa liittyy tällä hetkellä murrosikäisten lasten perheiden tukemiseen. Kuusikko-tilastojen valossa Tampereella sijoitetaan eniten 16–17 –vuotiaita.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa pyritään ensi vuonna lisäämään edelleen ennaltaehkäisevää työtä ja kehittämään kotiin tehtävää työtä entistä monipuolisemmaksi.

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta merkitsi lastensuojelun Kuusikko-raportin tiedoksi kokouksessaan 28.8.2014.

Lastensuojelu_raportti2013_25062014(pdf)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.