rahalipas_europa_eco

Sisäministeri Päivi Räsänen on tänään asettanut lainsäädäntöhankkeen, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus rahankeräyslain uudistamisesta. Hankkeen tavoitteena on muun muassa siirtyä nykyisestä ennakollisesta lupamenettelystä ilmoituksenvaraiseen menettelyyn. Hankkeen johdosta sisäministeriön helmikuussa asettama hanke rahankeräyslain muutostarpeiden jatkoselvityksestä lakkautetaan. 

Uuden rahankeräyslainsäädännön tulee rakentua muun muassa seuraaville periaatteille: 

– siirrytään ennakollisesta lupamenettelystä ilmoituksenvaraiseen menettelyyn 
– rahankeräyksiä ja keräysvarojen käyttöä valvotaan ilmoitus- ja tilitysvelvollisuudella 
– rahankeräysten hallinnointia ja valvontaa varten perustetaan julkinen rekisteri 
– valvovalle viranomaiselle annetaan toimivalta kieltää lain vastaisesti toimeenpannut rahankeräykset 
– rahankeräykset mahdollistetaan myös muille kuin yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille 
– mahdollistetaan rahankeräykset varojen hankkimiseksi myös muuhun kuin yleishyödylliseen toimintaan 

Järjestelmä vastaamaan nykypäivän toimintaympäristöä 

Kesäkuussa pääministeri Stubbin hallitusohjelmaan kirjattiin, että rahankeräykset tulee vapauttaa nykyisenkaltaisesta lupamenettelystä vastaamaan nykypäivän toimintaympäristöä. 

Rahankeräysten toimintaympäristö on muuttunut voimakkaasti. Uudet verkkopohjaiset rahankeräysmuodot kehittyvät nopealla tahdilla ja maailmalla yksi voimakkaimmista rahankeräyksen kehityssuunnista on erilaiset joukkorahoituksen tyyppiset rahankeräyshankkeet. 

Samalla nykyinen ennakolliseen lupamenettelyyn perustuva järjestelmä on koettu rahaa keräävien järjestöjen kannalta hallinnollisesti raskaaksi ja joustamattomaksi reagoimaan muuttuviin rahoitustarpeisiin. Näin olleen rahankeräyksen lupajärjestelmä edellyttää kokonaisvaltaista uudelleentarkastelua. 

Hallituskaudella rahankeräyksen intressitahoille on järjestetty kaksi laajaa kuulemistilaisuutta. Kansalaisia on kuultu sähköisesti otakantaa.fi -palvelussa. Lisäksi ministeriön virkamiehet ovat eri yhteyksissä tavanneet rahaa keräävien järjestöjen edustajia. Edellä mainituissa tilaisuuksissa esitetyt näkemykset otetaan huomioon hallituksen esityksen valmistelussa. Esitys lähetetään laajalle lausuntokierrokselle. 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.