Marjo_Matikainen-Kallstrom

TEKin puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström

VTT on Suomen elinkeinoelämää keskeisesti tukeva tutkimuslaitos. Hallituksen ei tule budjettipäätöksillään pahentaa VTT:n talousahdinkoa. 

Tekniikan akateemiset TEKin mielestä tilanne on erittäin huolestuttava, sillä kahdessa vuodessa VTT:n henkilöstömäärä uhkaa vähentyä viidenneksellä. VTT ilmoitti tänään aloittavansa korkeintaan 350 henkilön vähentämiseen tähtäävät yt-neuvottelut. Viime vuonna käytyjen yt-neuvottelujen seurauksena VTT:n henkilöstömäärä supistui 255 henkilöllä. 

VTT perustelee yt-neuvotteluja kotimaisen yksityisen sektorin vähentyneellä kysynnällä ja valtion säästötoimilla. 

– On huolestuttavaa, että valtio ja yritykset panostavat vaikeassa taloustilanteessa entistä vähemmän uusia innovaatiota ja uutta teollisuutta luovaan toimintaan. Valtion pitäisi nyt turvata keskeisimmän innovaatiomoottorinsa rahoitus budjettineuvotteluissa, korostaa TEKin puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström. 

– Erilaisiin tutkimushankkeisiin on vaikea saada myöskään tukea EU:lta, jos vaadittava oma rahoitusosuus puuttuu, Matikainen-Kallström huomauttaa. 

Matikainen-Kallströmin mielestä valtion tulisi nyt kohdistaa VTT:n ja Tekesin kautta lisärahoitusta Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisiin painopistealueisiin, kuten ICT-alaan, biotalouteen sekä terveyteen ja hyvinvointiin. Tiiviimpi yhteistyö Strategisen huippuosaamisen keskittymien eli SHOKien kanssa tukisi tavoitteellista tutkimustyötä. 

– Tätä kautta saadaan VTT:lle Suomen talouden kasvua tukevia asiakasprojekteja. 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.