562293_POL_OLE_A4

Asiaa pohtinut työryhmä katsoo, että poliisille kuuluvat ulkomaalaislupa-asiat ja turvapaikkaprosessin ensimmäiset vaiheet on mahdollista siirtää Maahanmuuttovirastolle. Sen sijaan tiedoksiannoissa vastuunjako säilytettäisiin ennallaan.

Toimivallan siirrolla sekä lupa-asioissa että turvapaikka-asioissa on saavutettavissa hyötyjä, mutta siirto sisältää myös haasteita ja jatkoselvitystä vaativia seikkoja. Toimivallan siirrolla olisi molemmissa asiaryhmissä vaikutuksia ainakin lainsäädäntöön, henkilöstön asemaan, tietojärjestelmiin, toimitiloihin, palveluverkostoon ja resurssitarpeisiin sekä luovuttavassa että vastaanottavassa virastossa.

Siirtoa käsittelevä selvitys on luovutettu  sisäministeriölle. Sisäministeriön toimeksiannosta laaditun selvityksen kohteena olivat käytännössä poliisille lainsäädännön mukaan kuuluvat oleskelulupa- ja kansalaisuusasiat kokonaisuudessaan, EU-kansalaisen rekisteröinti, poliisille ja rajavartiolaitokselle kuuluva turvapaikkatutkinta sekä turvapaikkapäätöksen tiedoksianto.

Selvitystä laatinut työryhmä arvioi lainsäädännöllistä viitekehitystä sekä mahdollisen siirron käytännön toteuttamista. Erityisenä painopistealueena olivat kokonaisvaltainen prosessitehokkuus vaikutusarviointeineen. Lisäksi työryhmä kiinnitti huomiota mahdollisen toimivallansiirron vaikutuksiin asiakkaiden näkökulmasta.

Tavoitteena on tehostaa toimintoja, yksinkertaistaa prosesseja sekä uudistaa palveluverkkoa.

Työryhmään kuului jäseniä Poliisihallituksesta, Maahanmuuttovirastosta ja  sisäministeriön poliisiosastosta, maahanmuutto-osastosta sekä  rajavartio-osastosta.

Julkaisu kokonaisuudessaan löytyy poliisin verkkosivulta osoitteesta

https://www.poliisi.fi/intermin/biblio.nsf/vwByseriesPol/5141B70BAB3EB265C2257D3F0044D7C4

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.