Valtion palveluksessa on tällä hetkellä noin 80 000 henkilöä. Valtion henkilöstömäärä on pienentynyt 1,5 % – 2,7 % vuosittain vuodesta 2010 lähtien. Vuonna 2013 valtion henkilöstön osuus työllisestä työvoimasta oli 3,3 %, palkansaajista 3,8 ja julkisesta sektorista 15,8 %.

Vuonna 2013 välittömästi valtion palveluksessa olevan henkilöstön työvoimakustannukset olivat 4,7 miljardia euroa eli 8,5 % valtion menoista ja 2,3 % bruttokansantuotteesta.

Valtion virastot hoitavat valtiontalouden, yritystoiminnan ja kansalaisten kannalta keskeisiä ydintoimintoja. Suurimmat toimialat ovat turvallisuustoiminta, joka kattaa henkilöstöstä 40 %, elinkeinotoiminnan palvelut (16 %), tutkimustoiminta (11 %), valtiovarainhoito ja vakuutus- ja rahoituspalvelut (8 %), oikeustoimi (8 %) ja ministeriötason toiminta (7 %). 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.