Kotimaan yksityisen sektorin kysyntä ja valtion säästötoimet sekä varsinaisessa tutkimustoiminnassa että tutkimusrahoituksessa näkyvät VTT:n taloudessa.

VTT:n taloustilanne on tämän vuoden aikana kehittynyt epäsuotuisasti. Tammi-heinäkuun tulos oli -15,7 M€. VTT-tason tilauskanta pieneni toukokuusta 5,5 M€ päätyen n. 165 M€:n tasolle. Tammi-heinäkuun kokonaistuotot olivat kokonaisuudessaan 15,7 M€ alle budjetoidun ja 19,6 M€ viime vuotta vähemmän. Viime vuoteen verrattuna liikevaihtoon sisältyvät ulkopuoliset tuotot pienenivät 16,7 M€.

VTT:n menestys julkisten rahoittajien kanssa yhdistettynä kansainvälisen toiminnan kasvuun on ollut positiivista. Tämä on aikaisemmin kompensoinut  menetettyä kotimaan tutkimusvolyymiä, vaikka kotimaan yksityisen sektorin teollisuuden kysyntä on ollut laskussa viimeiset 5 vuotta. Vuoden 2013 aikana yksityisen ja julkisen sektorin kysyntä kääntyi kuitenkin selvään laskuun, ja kuluvan vuoden aikana tilanne on jatkunut vieläkin haasteellisempana. Yksityisen ja julkisen sektorin kokonaisvolyymi on pienentynyt n. 15 % vuoden 2013 vastaavasta ajankohdasta.

VTT:n tutkimustoiminnan volyymiin vaikuttavat selvästi myös valtion säästötoimet sekä varsinaisessa tutkimustoiminnassa että tutkimusrahoituksessa. Sektoritutkimuslaitosuudistus ja siihen liittyvät budjettirahaleikkaukset ja rahoitusjärjestelyt aiheuttavat VTT:lle merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Leikkaukset on jo aloitettu, mutta suurimmillaan leikkaukset ovat v. 2017 (n. 20 miljoonaa euroa). Tällä hetkellä valtion budjettirahoituksen leikkauksille ei ole näköpiirissä täysimääräistä korvaajaa.

Tilanteen johdosta VTT suunnittelee kustannusten karsimista ja toiminnan sopeuttamista. Osa muutoksista voi tapahtua tehtäviä järjestelemällä ja muuttamalla, mutta VTT varautuu lisäksi henkilöstövähennyksiin. Alustavan arvion mukaan vähennystarve olisi kokonaisuudessaan korkeintaan 350 henkilötyövuotta. Henkilöstökustannuksiin suunniteltujen leikkausten lisäksi VTT tavoittelee 10-15 M€ säästöjä myös muista kuluista.

YT-neuvottelut alkavat 8.9.2014.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.