Uuden kaupunginjohtajan työ alkaa sopimuksen mukaan kevään 2015 aikana
Hakuaika Jyväskylän kaupunginjohtajan virkaan päättyi tänään 29.8.2014. Hakemuksia tuli yhteensä 16.

Hakuajan päättyessä virkaa ovat hakeneet:
http://www.jyvaskyla.fi/rekrytointi/avoimet_tyopaikat/kaupunginjohtaja

Viranhaltijalain 5 §:n mukaisesti kunnanjohtajan virkaan voidaan myös suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

Alustavan aikataulun mukaan kaupunginhallitus päättää 15.9.2014 haastatteluun kutsuttavista ja tekee oman esityksensä valinnasta valtuustolle 24.11.2014.

Suunnitelmissa on järjestää haastatelluille hakijoille kaupunginvaltuuston tentti, joka lähetetään suorana kaupungin www-sivuilla. Tenttiin on tarkoitus pyytää kuntalaisilta kysymyksiä ennakkoon. Asiasta tiedotetaan tarkemmin lähiaikoina.

Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginjohtajan valintaa 1.12.2014. Uuden kaupunginjohtajan työ alkaa sopimuksen mukaan kevään 2015 aikana.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa ja taloutta sekä toimielinten, palvelukokonaisuuksien ja liikelaitosten sekä kaupungin henkilökunnan ja muun kaupunkikonsernin toimintaa.

Kaupunginjohtajan työn painopistealueet sekä toiminnalliset tavoitteet määritellään talousarviossa määriteltyjen linjausten ja kaupunkistrategian perusteella.

Kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kaupunginjohtajalta edellytetään perehtyneisyyttä kunnan hallintoon ja talouteen sekä laajaa kokemusta organisaation johtamisesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja, monipuolista elinkeinoelämän tuntemusta, visiointikykyä ja strategista ajattelua sekä kykyä johtaa taloutta ja ihmisiä. Kansainvälisissä yhteyksissä kaupunginjohtaja kommunikoi sujuvasti englanniksi, tehtävässä arvostetaan myös muiden vieraiden kielien osaamista.

Kaupunginjohtajan virka täytetään kahdeksan (8) vuoden määräajaksi. Virkaan valittavalla on kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Virkaan valittavan kanssa tehdään virkasuhteen hoidosta johtajasopimus.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi