Vahvistaakseen kansainväliseen kybertoimintaympäristöön liittyvien kysymysten seurantaa, tiedonvaihtoa ja koordinaatiota, ulkoministeriö on perustanut kybersuurlähettilään tehtävän kesäkuussa 2014. Tehtävä on sijoitettu ministeriön poliittiselle osastolle turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikköön. Uutena kybersuurlähettiläänä on aloittanut ulkoasianneuvos Marja Rislakki. 

Kybertoimintaympäristöön liittyvät kysymykset ovat viime vuosien aikana nousseet tärkeäksi osaksi kansainvälistä keskustelua. Kybertoimintaympäristöön liittyvät kysymykset ovat myös yhä keskeisempi osa ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. 

Kyberdialogia käydään niin Euroopan unionissa ja kansainvälisissä järjestöissä, kuten YK, Etyj, Nato, Euroopan neuvosto ja OECD kuin myös alueellisesti ja kahdenvälisesti. Toimintakenttä on laaja käsittäen mm. kyberturvallisuuteen, ihmisoikeuksiin (ml. sananvapaus ja yksityisyyden suoja), kapasiteettien kehittämiseen, luottamusta lisääviin toimiin sekä internetin hallintoon liittyviä moniulotteisia kysymyksiä. Usein eri ulottuvuudet liittyvät toisiinsa, kun niistä keskustellaan eri foorumeilla. Tämän vuoksi kybertoimintaympäristöön liittyvistä kysymyksistä ja Suomen kannoista on tärkeä pitää yllä kokonaiskuvaa. 

Suomi hyväksyi vuonna 2013 kansallisen kyberturvallisuusstrategian. Strategian mukaisesti kansallista kyberturvallisuutta vahvistetaan osallistumalla aktiivisesti ja tehokkaasti kyberturvallisuuden kannalta keskeisten kansainvälisten organisaatioiden ja yhteistyöfoorumeiden toimintaan. Kukin ministeriö vastaa toimialallaan kyberturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Kyberturvallisuusstrategian toimeenpanoa seuraa Turvallisuuskomitea. Ulkoministeriö varmistaa Suomen kyberturvallisuuden kysymyksissä ottamien kantojen yhteensopivuuden Suomen yleisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan kanssa ja yhteensovittaa tässä tarkoituksessa kansainväliseen eri kybertoimintaympäristöön liittyviä ulottuvuuksia. 

Kybertoimintaympäristöön liittyviä asioita hoidetaan valtionhallinnossa useissa ministeriöissä ja virastoissa. Ulkoministeriön toimialaan kuuluvia kysymyksiä hoidetaan ministeriössä useammalla eri osastolla ja yksikössä. Kybersuurlähettilään tehtävän perustaminen ei merkitse muutoksia olemassa oleviin vastuunjakoihin. Tietoturvakysymykset (tietoverkkojen suojaaminen ym.) eivät kuulu kybersuurlähettilään seuranta- ja koordinaatiotehtävien piiriin. 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.