JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sekä kaksi liiton jäsentä Anne Ackren ja Jari Laine tapasivat sosiaali- ja terveysministeri Laura Rädyn (kok) maanantaina Sosiaali- ja terveysministeriössä. Samalla he kertoivat ministerille matalapalkkaisten suomalaisten arjesta.

JHL käynnisti viikkoa aiemmin Facebookissa kampanjan, jossa järjestö kehotti bruttotuloina alle 2 100 euroa kuukaudessa ansaitsevia suomalaisia lähettämään palkkanauhansa toimistolle. Kampanjan tavoitteena oli osoittaa päättäjille, että monet yhteiskunnassamme tärkeistä julkisista palveluista vastaavat suomalaiset elävät hyvin pienen toimeentulon varassa.

7d0f5824-9aa5-47b7-ace7-8e733d828dd1-main_image

Kuvion koonti: Jorma Peussa, JHL.
Lähde: Tilastokeskuksen lokakuussa 2013 kaikilta kuntatyönantajilta keräämät tiedot.

JHL:n kampanja kosketti jäsenistöä vahvasti. Kaikkiaan noin 250 yksityishenkilöä vastasi JHL:n haasteeseen lähettämällä tilinauhansa liittoon, lisäksi kampanja saavutti ennätyssuuren suosion sosiaalisessa mediassa. Facebook-tempaukseen liittyvää päivitystä jaettiin viikon aikana lähes 2900 kertaa ja kaikkiaan viesti tavoitti jopa yli 200 000 henkilöä.

”Olemme tyytyväisiä siitä, että ministeri Laura Räty otti vastaan delegaatiomme ja oli valmis keskustelemaan pienen toimeentulon varassa elävien suomalaisten arjen haasteista. Toivomme, että kaikessa poliittisessa päätöksenteossa ja lainvalmistelussa huomioidaan vaikutukset tulonjakoon Suomessa. Tuloerojen kasvuun tulisi puuttua entistä vahvemmin. Kyse on myös palkkatasa-arvosta, ja tuloerojen kaventamisesta miesten ja naisten välillä”, JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta toteaa.

Tilastokeskuksen mukaan alle 2 600 euroa kuukaudessa tienaavia on Suomessa yli 800 000, ja alle 2 100 euron kuukausipalkalla sinnittelee lähes 90 000 palkansaajaa. Liitteenä olevaan kuvioon on koottu JHL:n jäsenten yleisimpien ammattinimikkeiden mediaanipalkat.

Kuviosta selviää, että useissa ammattiryhmissä yli puolet työntekijöistä saa palkkaa alle 2 100 euroa kuukaudessa. Esimerkiksi perhepäivähoitajien mediaanipalkka on 1 890 euroa ja siivoojien 1 969 euroa. Taulukosta voi myös nähdä, että yhdessäkään JHL:n yleisimmistä ammattiryhmistä mediaanipalkka ei ylitä 2600 euroa kuukaudessa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.