KOTIMAAN-BANNERI7 (7)

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen talousrikostutkinta ja ulkomaalaisvalvonta yhdessä Rajavartiolaitoksen Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikön kanssa suorittivat 29.–31.8.2014 tehostettua ravintolavalvontaa Raaseporin, Lohjan, Vihdin, Karkkilan, Inkoon, Karjaan, Kirkkonummen ja Siuntion etnisiin ravintoloihin.

Valvontaviikonlopun tavoitteena oli tavoittaa mahdollisimman tehokkaasti em. paikkakunnilla etnisissä ravintoloissa laittomasti työskenteleviä työntekijöitä sekä löytää laittomasti maahan saapuneita ja maassa oleskelevia henkilöitä. Lisäksi valvontakäynneillä kiinnitettiin huomiota työsuojelullisiin epäkohtiin, päihtyneille ja alaikäisille tarjoiluun sekä mahdolliseen ohimyyntiin. Mukana valvontaa suorittamassa olivat myös Aluehallintoviraston työsuojelu- ja alkoholivalvontaviranomaiset sekä verohallinnon edustajat.

Viikonloppuna toteutetun valvontaiskun suunnittelussa ja kohdentamisessa hyödynnettiin poliisin ja Rajavartiolaitoksen omien valvontatietojen ohella myös muilta viranomaisilta pyydettyjä vihjetietoja koskien em. alueilla toimivia etnisiä ravintoloita.

Viikonlopun aikana tarkastettiin 52 etnistä ravintolaa Länsi-Uudenmaan alueella.

11 ravintolan osalta tarkastettavissa asioissa ei ollut huomautettavaa. Sakkoja työaikarikkomuksista kirjoitettiin yhteensä 26 kpl. Pääosin kyseessä olivat työvuoroluetteloiden laatimisen ja nähtävillä pitämisen laiminlyönnit. Lisäksi valvonnan yhteydessä tavattiin yksi laittomasti maassa oleskeleva henkilö, joka otettiin kiinni ulkomaalaislain perusteella henkilön käännyttämisen varmistamiseksi.

Päihtyneille ja alaikäisille tarjoilua todettiin tarkastuksen yhteydessä yhdessä kohteessa. Lisäksi merkittävässä osassa tarkastettavista kohteista havaittiin runsaasti huomautettavaa mm. työlainsäädäntöön liittyvissä asioissa. Tarkastushavaintojen perusteella toimitettiin asiakirjamateriaalia Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle sekä verohallinnolle jatkotoimenpiteitä varten.

Poliisi ja Rajavartiolaitos ovat huolestuneita valvonnassa ilmitulleiden laiminlyöntien suuresta määrästä. Säännöllisesti toteutettavat valvontatapahtumat ovat osoittautuneet merkityksellisiksi ja niille on tarvetta myös jatkossa.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.