262014

Rahapelihaittojen ehkäisyä varten pitää perustaa arviointiryhmä ja haittariskien arviointi organisoida pysyvästi. Tätä mieltä on asiaa pohtinut työryhmä, joka tänään luovutti esityksensä sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nergille ja sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukeelle.

Arviointiryhmä perustettaisiin sosiaali- ja terveysministeriöön, jolle kuuluu rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen seuranta ja pelitarjontaan liittyvien haittariskien arviointi. Sen tehtävänä olisi arvioida rahapelien aiheuttamia haittoja ja valmistella asiassa lausuntoja muun muassa sisäministeriölle, joka antaa asetukset rahapelien toimeenpanoa koskevissa asioissa.

Haittariskejä voidaan vähentää monella eri tapaa

Rahapelien haittariskien tutkimisen ja arvioinnin tavoitteena on tunnistaa epätervettä pelaamista tuottavia mekanismeja. Eri rahapelien sekä rahapelien toimeenpanoa koskevien ratkaisujen yhteyttä ongelmapelaamiseen ja rahapelihaittoihin on mahdollista arvioida useassa eri vaiheessa.

Arviointitiedon pohjalta voidaan vaikuttaa pelin tarjontaan liittyviin suunnitelmiin. Rahapeleihin on mahdollista liittää useita erilaisia suojaavia tekijöitä. Haittariskejä voidaan myös vähentää huomattavasti pelin ominaisuuksiin, peliympäristöön ja pelimyyntiin vaikuttamalla sekä erilaisten hallintavälineiden kytkemisellä tuotteeseen tai tuotteen käyttäjien operoitavaksi.

Rahapeleistä aiheutuvia haittoja on tutkittu paljon ja rahapeleihin sekä rahapelaamiseen liittyvät haittariskit tunnetaan suhteellisen hyvin. Keskeiset rahapelaamisen haittoihin vaikuttavat riskitekijät liittyvät ihmisten yksilöllisiin ominaisuuksiin ja pelaamistapoihin sekä peleihin ja peliympäristöön. Näitä riskejä voidaan merkittävästi vähentää. Väestötasolla haittariskien sääntelyssä on keskeistä rahapelitarjonnan rakenteellisiin ja tilannekohtaisiin tekijöihin vaikuttaminen. Ne ohjaavat ihmisten pelaamistapoja.

www.intermin.fi/julkaisu/262014

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.