explos

EU-asetusta ja kansallista lakia räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä ryhdytään soveltamaan Suomessa 2.9.2014 alkaen. Jatkossa yksityishenkilöillä täytyy olla lupa määrättyjä aineita sisältävien tuotteiden hankintaan ja hallussapitoon. Luvan myöntää Poliisihallitus.
Tavoitteena on rajoittaa kuluttajien mahdollisuuksia hankkia vapaasti sellaisia aineita tai seoksia, joita voitaisiin käyttää väärin räjähteiden valmistukseen.

Puhdistusaineissa ja lennokeissa

Yksityishenkilöiden pitää hankkia vetyperoksidin, nitrometaanin, typpihapon, kaliumkloraatin, kalium-perkloraatin, natriumkloraatin ja natrium-perkloraatin ja näitä sisältävien seosten ostamista ja hallussapitoa varten lupa, jos mainitut aineet ylittävät tietyt EU-asetuksessa mainitut pitoisuusarvot.
Vetyperoksidilla, typpihapolla ja nitrometaanilla on eniten laillista kotitalous- ja harrastuskäyttöä. Vetyperoksidia on esimerkiksi puhdistus- ja pesuaineissa sekä valkaisu- ja desinfiointiaineissa, mutta niiden pitoisuudet harvemmin ylittävät raja-arvot.
Vastaavasti nitrometaania käytetään esimerkiksi lennokkien lennättämisessä ja kiihdytysajossa.
On todennäköistä, että etenkin puhdistus- ja pesuaineiden osalta markkinoille tulee korvaavia lupavapaita tuotteita. Luvanvaraiset tuotteet merkitään siten, että kuluttaja ja myyjä tunnistavat luvanvaraisen tuotteen.

Luvan myöntää Poliisihallitus

Lupaa haetaan Poliisihallitukselta. Lupahakemuksen voi jättää myös poliisilaitokselle ja tulevaisuudessa sähköisesti Internetissä. Enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan myönnettävä lupa postitetaan kuluttajalle. Luvan hinta on 30 euroa.
Aineita myyvien kauppojen on kysyttävä ostajalta lupaa,  jos tuotteita ostetaan yksityiskäyttöön. Yksityishenkilöt voivat kuitenkin pitää hallussaan ja käyttää ennen lain voimaantuloa hankkimiaan lähtöaineita siirtymäajan eli 2. maaliskuuta 2016 saakka.

Keskusrikospoliisi on kansallinen yhteyspiste

Jokaisessa EU:n jäsenmaassa on kansallinen yhteyspiste, jonne ilmoitetaan lähtöaineisiin liittyvistä epäilyttävistä liiketoimista, huomattavista katoamisista ja varkauksista. Suomessa kansallisena yhteyspiste on Keskusrikospoliisi.
Lähtöaineisiin kohdistuneista varkauksista ja katoamisista tulee ilmoittaa poliisille, joka ilmoittaa siitä Keskusrikospoliisille.
Ilmoitusvelvollisuus koskee myös elinkeino-, liike- tai ammattitoimintaa. Niillä myös aineiden määrä on laajempi.

Poliisi, Tulli ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvovat
 
Poliisi valvoo EU-asetuksen ja kansallisen lain noudattamista. Tulli valvoo lähtöaineasetuksen noudattamista tuonnin osalta ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto aineiden pakkausmerkintöjä.
Poliisimiehellä ja tullilla on oikeus ottaa haltuunsa ilman lähtöainelupaa maahantuotava tai hallussa pidetty aine. Poliisimies voi ottaa luvan ja siihen liittyvät aineet haltuunsa myös, jos lähtöaineluvan voimassaolo on peruutettu.

Räjähteiden lähtöainerikkomuksesta voidaan tuomita sakkoon.

Lisätietoja poliisin verkkosivulta poliisi.fi
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/E6AA99BCC41DD585C2257D40004714E5?opendocument  jahttp://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/E920F73942B90810C2257D400049058D?opendocument

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.