KOTIMAAN-BANNERI7 (7)

Pesuaineiden irtomyynnin kieltäminen on herättänyt sosiaalisessa mediassa runsaasti keskustelua viime päivinä. Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on tullut satoja viestejä, joissa on ollut paljon rakentavaa kritiikkiä ja hyviä ehdotuksia lainsäädännön ja sen tulkintojen kehittämiseksi. Tukes pyrkii yhteistyössä alan toimijoiden ja ministeriöiden kanssa löytämään ratkaisuja, joilla lainsäädännön vaatimukset voitaisiin toteuttaa niin, että otetaan huomioon sekä kuluttajien turvallisuus että jätteiden määrän minimointi.

Pesuaineet jakaantuvat moneen eri tavoilla säädeltyyn ryhmään. Pesuaineita, joita käytetään esimerkiksi pintojen puhdistamiseen ja pyykinpesuun, sääntelee EU:n pesuaineasetus ja muu varsin yksityiskohtainen EU:n kemikaalilainsäädäntö. Sellaisetkin pesuaineet, joita ei luokitella vaaralliseksi, on asetuksen mukaan varustettava merkinnöillä, kuten tiedoilla sisällöstä, käytetyistä säilöntäaineista ja mahdollisista allergisoivista hajusteista. Merkinnät on “luettavin, näkyvin ja pysyvin kirjaimin esitettävä pakkauksessa, jossa pesuaineet saatetaan kuluttajalle myytäväksi”.

– Jos pesuaine on luokiteltu vaaralliseksi, se on aina myytävä pakattuna ja varoitusmerkinnöin varustettuna. Suurin osa pesuaineista on tällaisia. Ne ovat silti turvallisia käyttää, kunhan luokitus ja pakkausmerkinnät ovat oikein, ja käyttäjä noudattaa merkinnöissä annettuja ohjeita.  Esimerkiksi lasten myrkytystapauksien oikean hoitamisen kannalta on tärkeää, että pakkauksissa on oikeat tuotetiedot, johtaja Esa Nikunen Tukesista sanoo.

Tukes kokoontuu lähiaikoina sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön kanssa pohtimaan pesuaineiden irtomyyntiin liittyviä kysymyksiä ja selvittää pesuaineasetukseen liittyviä tulkintoja muissa EU-maissa.

Kosmetiikan irtomyynti edelleen sallittua

Pesuaineita ja kosmetiikkaa säätelevät eri lait. Ihmisten pesuun tarkoitettuja valmisteita pidetään kosmetiikkana, jota saa myydä pakkaamattomana tai pakata vasta myyntipisteessä. Silloin riittää, että ostajalle annetaan erillisellä esitteellä turvallisuuteen liittyvät tiedot valmisteesta.

– Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi saippuat, sampoot, suihkugeelit ja kylpysuolat, joita voi siis jatkossakin myydä pakkaamattomana. Näiden valmisteiden on luonnollisesti oltava turvallisia ihmisten terveydelle, Esa Nikunen kertoo.

Nikunen sanoo, että Tukesin tavoitteena on löytää pesuaineiden irtomyyntiasiaan ratkaisu, joka takaisi riittävän turvallisuuden käyttäjille, ottaisi huomioon pakkausjätteen vähentämistavoitteen eikä olisi yrityksille tai kuluttajille tarpeettoman raskas.

– Käymme keskusteluja myös alan yritysten kanssa. Keskusteluja on jo käyty rakentavassa hengessä, ja kaikilla on tavoitteena löytää toimiva ratkaisu, Esa Nikunen sanoo.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.