Oulun seudun kahdeksan kuntaa Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä ovat käynnistäneet 3.3.2014 kuntarakenneselvityksen – selvitysaika on vuoden 2014 loppuun asti. 

Seudun kunnat ovat nostaneet selvityksen tavoitteeksi elinvoiman lisäämisen alueella. Oulun seu-dun asema kansallisessa ja kansainvälisessä kaupunkiverkossa on edelleen vahva ja keskeinen. Lisäksi Oulun seudulla on tärkeä rooli pohjoisen Suomen ja koko arktisen alueen kehityksessä. 

Kuntarakenneselvityksessä on määritelty Oulun seudun tulevaisuuskuva vuoteen 2030. 
Oulun seudun visio ja toimintatapa 2030 keskittyvät kahteen kokonaisuuteen: 
•    Oulun seutu on jälleen maan ja Barentsin alueen kiinnostavin alue vuonna 2030 
•    Uudistuvin Eurooppalainen kaupunkiseutu, vahvasti samaan aikaan globaali ja paikallinen 

Oulun seudun kunnat ovat nostaneet yhteistyön keskeiseksi tulevaisuuden toimintatavaksi. Oulun seudun uusi tulevaisuuden toimintamalli pitää sisällään 
1.    Selkeä kasvu-, elinvoima- ja elinkeinopolitiikka 
2.    Paikallis- ja kuntalaislähtöisyys kehittämisessä 
3.    Palvelurakenteen yhteinen tarkastelu, tehokkaampi käyttö ja investointien toteutus 
4.    Yhteisesti tarkasteltu MALPE – (maankäyttö, asuminen, liikenne, palvelut ja elinkeinoelämä) politiikka 
5.    Järjestelmällinen yhteinen edunvalvonta ja vaikuttaminen sekä kansallinen että kansain-välinen verkostoituminen 

Tulevaisuuden kasvu rakentuu nuorelle, osaavalle ja kasvavalle väestölle sekä kilpailukykyiselle toimintaympäristölle. Tulevaisuuden keskeisiä toimialoja on arvioita ja nostettu esille palvelu, teknologia ja luonnonvaratoimialan näkökulmista. 

Meneillään olevat uudistukset määrittelevät myös Oulun seudun kuntien tulevaisuuden tehtävät ja roolit. Kuntien roolit tulevatkin muuttumaan ja entistä tärkeämpää on pitää kiinni alueen elinvoimasta ja kilpailukyvystä. Tämän vuoksi seudun kunnat ovat entistä riippuvaisempia toinen toisistaan. Kuntarakenneselvityksen jatkotyössä keskitytään tarkemmin uuden kasvun ja kuntien roolin määrittelyyn sekä tiekarttoihin, joilla asetettuun tulevaisuuskuvaan päästään. 

Kuntarakenneselvityksen välikatsaus ”Elinvoiman 8 tekijää” ja siihen liittyvät laajat taustamateriaalikatsaukset ovat luettavissa kuntarakenneselvityksen nettisivuilta www.ouka.fi/kuntajakoselvitys 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.