KOTIMAAN-BANNERI7 (7)

Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi 31.1.2014 antamallaan tuomiolla metallialalla toimivan Kilkanen Oy:n 5.000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Vaasan hovioikeus on 2.9.2014 antamallaan tuomiolla korottanut yhteisösakon 15.000 euroon.

Kyseessä oli yhtiössä maaliskuussa 2011 sattunut työtapaturma, jossa loukkaantui yhtiön työntekijä. Työntekijä oli ollut poraamassa säteisporakoneella reikiä vauhtipyörään, kun hänen kätensä oli tarttunut poranterän ympärille.

Syyttäjä valitti yhteisösakon määrästä hovioikeuteen ja vaati, että yhtiölle tuomittua yhteisösakkoa korotetaan, sillä käräjäoikeudessa tuomittu yhteisösakko on liian alhainen.

Hovioikeus totesi, että yhtiön säteisporakone on ollut työturvallisuusmääräysten vastainen. Hovioikeus piti erityisen moitittavana sitä, että yhtiön työnjohto on laiminlyönyt noudattaa vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi ja jättänyt puuttumatta kysymyksessä olevaan, työntekijät vaaraan altistavaan tilaan ennen työntekijä loukkaantumista. Lisäksi hovioikeus katsoi yhtiön olleen taloudellisesti menestynyt. Edellä mainittuja seikkoja kokonaisuutena arvioiden hovioikeus katsoi, että yhtiölle käräjäoikeudessa tuomittu yhteisösakko on liian alhainen ja että oikeudenmukaisena yhteisösakon määränä on pidettävä 15.000 euroa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työnantajalla on velvollisuus pitää työväline säännöllisellä kunnossapidolla ja huollolla turvallisena koko sen käyttöiän ajan. Vaara- ja haittatekijät tulee poistaa. Koneen vaara-alueelle ei saa päästä koneen ollessa käynnissä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.