Kela voi pyytää ulosottoviranomaista ulosmittaamaan asiakkaan veronpalautuksen.

Kela on perinyt velkoja veronpalautuksista ulosottoteitse vuodesta 2007. Tämä koskee etuuksien takaisinperinnästä syntyneitä velkoja, Kelan perinnässä olevia opintolainoja ja elatusapuvelan perintää.

Kela voi pyytää ulosottoviranomaista ulosmittaamaan veronpalautukset silloin, kun asiakas ei ole sopinut Kelan kanssa velan maksamisesta tai ei ole noudattanut Kelan kanssa tekemää osamaksusuunnitelmaa. Veronpalautuksia ei kuitenkaan ulosmitata niiltä asiakkailta, jotka ovat maksaneet etuuden perintää tai opintolainaa osamaksusuunnitelman mukaan. Elatusapuvelkaa osamaksulla maksavilta asiakkailta veronpalautus ulosmitataan.

Kela ei lähetä asiakkaalle erillistä ilmoitusta tai maksukehotusta ennen veronpalautuksen ulosmittausta. Sen sijaan ulosottoviranomainen lähettää vireilletuloilmoituksen ja maksukehotuksen ennen veronpalautuksen ulosmittausta. Jos asiakas maksaa koko velan ulosoton maksukehotuksella, veronpalautusta ei ulosmitata eikä asiasta tule merkintää ulosottorekisteristä annettavaan todistukseen.

Perintä on Kelan lakisääteinen velvollisuus. Vuoden 2013 lopussa Kelalla oli takaisinperittävänä liikaa maksettuja etuuksia noin 112 miljoonaa euroa, opintolainoja noin 160 miljoonaa euroa ja elatusapuvelkoja noin 214 miljoonaa euroa.

Lisätietoja asiakkaalle:

www.kela.fi/takaisinperinta

http://www.kela.fi/elatustuki_elatusvelvolliselle

http://www.kela.fi/opintotuki_opintolaina

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi