Yhteenveto-palvelusetelikyselystä

Suomalaiset haluavat lisätä palvelusetelin käyttöä. Myös kunnat halutaan velvoittaa siihen lainsäädännön voimalla. Kansalaiset antavat vahvan kannatuksen valinnanvapauden laajentamiselle: sosiaalipalveluissakin pitäisi voida valita palveluntuottaja kotikunnan ulkopuolelta samalla tavoin kuin julkisissa terveyspalveluissa.

Näkemykset perustuvat Sosiaalialan Työnantajien heinäkuussa teettämään kyselyyn, jolla selvitettiin 35–79-vuotiaiden suomalaisten mielipiteitä palvelusetelistä. Kansalaisilta kysyttiin myös valinnanvapauden ulottamisesta palveluntuottajan valintaan kunnallisissa sosiaalipalveluissa.

Kaksi kolmasosaa vastaajista haluisi lisätä palvelusetelin käyttöä. Ylemmän tuloluokan vastaajat kannattivat lisäämistä hieman vahvemmin kuin pienempituloiset, mutta myös alle 20 000 euron tuloluokissa kannatus palvelusetelin käytön laajentamiselle oli lähes 60 prosenttia.

Kysyttäessä kuntien lakisääteisestä velvoittamisesta palvelusetelin käyttöön vastaajan tuloluokka tai koulutustausta ei vaikuttanut suhtautumiseen, vaan esimerkiksi kansa- ja peruskoulun sekä ammattikoulun suorittaneet sekä työttömät kannattivat vahvasti palvelusetelin tekemistä kunnalle velvoittavaksi ainakin joissakin palveluissa.

Noin 60 prosenttia vastaajista oli halukkaita valitsemaan tarvittaessa kunnallisen sosiaalipalvelun tuottajan myös kotikunnan ulkopuolelta. Vastaajan asuinpaikka kaupungissa tai maaseudulla ei vaikuttanut halukkuuteen.

Esteet raivattava palvelusetelin käytön tieltä

Kunnat ostivat palvelusetelipalveluja noin 80 miljoonalla eurolla vuonna 2012. Summasta noin 30 miljoonaa euroa käytettiin erityisryhmien asumiseen, 10 miljoonaa kotihoitoon ja 10 miljoonaa terveydenhuoltoon. Muita palveluja ostettiin yhteensä 30 miljoonalla eurolla.

Palveluseteli tuli käyttöön Suomessa lakiperusteisena vuonna 2009. Sitä ennen oli muutamia kokeiluja. Käyttö on laajentunut hitaasti muun muassa uutta toimintamallia kohtaan tunnetun epäluuloisuuden sekä asian politisoitumisen vuoksi.

Tarjolla ei myöskään ole palvelusetelin hyödyntämistä valtakunnallisesti helpottavia sähköisiä työvälineitä. Tätä kehitystyötä tosin tehdään parhaillaan.

Asiakkaan valinnanvapautta ja raha seuraa asiakasta -periaatetta pidetään kansainvälisesti ajureina, jotka kirittävät laadun ja tuottavuuden kehittämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Palvelusetelilain tavoitteena on palvelusetelijärjestelmän ja sitä kautta asiakasvalinnan toteuttaminen kustannusneutraalilla tavalla. Laki edellyttää, että palvelusetelin arvo pitää asettaa kohtuulliseksi kunnan omaan tuotantokustannushintaan nähden.

– Suomessa pitää ottaa vakavaan julkiseen tarkasteluun, mikä estää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten läpinäkyvyyttä ja palvelujen laatuvertailua kunnissa. Kyse on luonnollisesti myös poliittisista valinnoista, mutta niiden hinta ei voi nousta suuremmaksi kuin maksukykymme, johtava elinkeinoasiantuntijaAino Närkki sanoo.

Tutustu kyselyn yksityiskohtaisiin tuloksiin (pdf)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.