ylelogo_2012_pos_rgb

Radiossa ja televisiossa lähetettävät vaaratiedotteet herättävät säännöllisesti keskustelua. Petteri Järvinen arvosteli kolumnissaan (HS 4.9.) sitä, että vaaratiedotteet lähetetään vain valtakunnallisesti.

Vaaratiedottamisen osapuolet ovat mm. yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaan:
• Sisäministeriö, joka vastaa vaaratiedottamista koskevan lainsäädännön valmistelusta
• Liikenne ja viestintäministeriö, joka vastaa varoitus- ja hälytysjärjestelmien rakentamisen ja ylläpidon tukemisesta
• Viranomaiset, jotka päättävät mitä tiedotetaan
• Digita joka rakentaa ja ylläpitää verkot

Vaaratiedotteet julkaistaan radiossa Ylen kanavilla sekä kaupallisilla radiokanavilla. Radiossa vaaratiedotteen lukemisesta vastaavat Yle Radio Suomen juontajat.

Kaikkien vaaratiedotteiden lähettäminen valtakunnallisina on saanut osakseen kritiikkiä. Yleisradio ja Digita Networks tekivät aiemmin tänä vuonna esityksen sellaisen teknisen järjestelmän rakentamisesta, joka mahdollistaisi vaaratiedotteiden kohdentamisen alueellisesti radion välityksellä. Hanke sai rahoituksen Huoltovarmuuskeskukselta.

Järjestelmän asennustyöt Digitan lähetysverkon asemilla alkavat ensi tilassa. Järjestelmää testataan kevättalvella 2015 ja se on käytettävissä jo ensi kevään kuluessa.

Alueellisuushanke koskee kaikki radiokanavia. Vaaratiedotteet välitetään valtakunnallisesti tai alueellisesti Ylen ja kaupallisten radioiden kanavilla siten kuin viranomainen määrää.

Järvisen mainitsema vaaratiedotteen pitkä tunnus on saanut muotonsa käytännön syistä. Tunnuksen aikana verkkojen asetukset muutetaan vaaratiedotetta varten ja samalla tarkistetaan että kytkennät ovat oikein ja lähettimet valmiina.

Järvinen on oikeassa siinä, että radio- ja televisio eivät tavoita kaikkia kansalaisia. Kyse on rahasta: esimerkiksi mobiililaitteilla toimivaa vaaratiedotejärjestelmää ei ole rakennettu lähinnä kustannussyistä. Tällä hetkellä FM-radio katsotaan myös toimintavarmemmaksi kuin televerkot.

Kannatamme Ylessä sitä, että turvallisuudesta vastaavat viranomaistahot panostavat järjestelmien kehittämiseen. Väestön varoittamiseen on hyvä olla muitakin keinoja kuin radio ja televisio.

Simo Alho, Turvallisuuspäällikkö, Yle

Petteri Järvinen: Viranomaisten vaaratiedotteet ovat huono vitsi

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi