Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 5.9.2014 BDO Oy:n edustajat työturvallisuusrikoksista ja vammantuottamuksesta sakkoihin. Yhtiön toimitusjohtaja tuomittiin 40:een ja muut yhtiön hallituksen jäsenet 20 päiväsakkoon. Lisäksi yhtiölle langetettiin 5000 euron suuruinen yhteisösakko. Käräjäoikeus katsoi, että työnantajan pyrkiessä päättämään työntekijän työsuhteen sopimusteitse ilman irtisanomisperustetta, ei riittävästi huomioitu menettelyn työntekijälle aiheuttamia terveyshaittoja. Käräjäoikeus katsoi, että työnantajalle oli syntynyt omista tavoitteistaan huolimatta velvollisuus ryhtyä kuormitusta vähentäviin toimenpiteisiin.

Tapauksessa työntekijä oli työskennellyt tilintarkastusassistenttina tilintarkastuspalveluja ja -neuvontaa antavassa yrityksessä. Oikeudessa käsiteltiin sitä, oliko työnantajan menettely työsuhdetta päätettäessä työturvallisuuslain tunnusmerkistön täyttävää terveyttä vaarantavaa häirintää ja kuormitusta. Työntekijä sairastui työpaikan tapahtumien seurauksena niin, että joutui jäämään sairauslomalle.

Käräjäoikeus katsoi, että tässä tilanteessa toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei enää voinut jäädä epäselväksi, miten heidän toimenpiteensä on vaikuttanut työntekijän terveyteen. Toimitusjohtajalla on ollut korostunut velvollisuus huolehtia asianmukaisista menettelytavoista, kun hänen tiedossaan on ollut, millaisia reaktioita aiempi toiminta on jo aiheuttanut. Hallituksen jäseninä vastaajilla on ollut velvollisuus huolehtia siitä, että työntekijää kohdellaan asianmukaisesti.

Oikeus katsoi, että johto oli laiminlyönyt velvollisuutensa puuttua työpaikalla vallitsevaan epäkohtaan.

Työsuojelun vastuualueen lakimies Marita Suoknuuti haluaa muistuttaa, että työnantajan edustajilla on korotettu velvollisuus toimia alaisiaan kohtaan asiallisesti ja pidättäytyä kaikenlaisesta häirinnästä. Sosiaaliseen kanssakäymiseen kuuluu luonnollisesti erilaisten persoonien kanssa toimiminen, mutta mikäli työntekijä kokee olonsa häirityksi, tulee työnantajan suhtautua tällaiseen signaaliin vakavasti ja pyrkiä korjaamaan tilanne.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.