JKA_0259+iso

Kuva: Puolustusvoimien kuvakeskus

Varusmiehet ovat tyytyväisiä koulutuksensa laatuun sekä esimiehiinsä. Maalis- ja kesäkuussa 2014 kotiutuneet varusmiehet antoivat varusmiesten loppukyselyssä taas kaikkien aikojen parhaimmat arvosanat puolustusvoimien antamasta koulutuksesta ja varusmiespalvelusajastaan. 

Varusmiesten antama palaute puolustusvoimien koulutuskulttuurista ja koulutuksen laadusta sekä palkatun henkilöstön että varusmiesjohtajien toiminnasta on pidemmällä aikavälillä jatkuvasti parantunut. 

Palkattu henkilöstö sai kesällä varusmiehiltä arvosanaksi 4,2 (skaala 1-5). Armeija-aika koetaan positiivisena asiana (4,2) ja myönteisiä kokemuksia varusmiespalveluksesta syntyy noin 85 prosenttia varusmiehistä. Maanpuolustustahto on pysynyt korkealla tasolla ja taso on lievästi noussut (4,0 -> 4,1). 

Varusmiespalveluksen suorittaa noin 77 prosenttia miespuolisesta ikäluokasta ja varusmiespalveluksen suorittaa loppuun noin 85 prosenttia palveluksensa aloittaneista 

Varusmiespalveluksen keskeyttämisten määrä on ollut lievässä laskussa vuodesta 2008 alkaen, jolloin palveluksen keskeyttämiset olivat suurimmillaan (noin 19 %). Palveluksensa keskeyttäneiden osuus on nyt 15 prosentin tasolla. Osa palveluksensa keskeyttäneistä suorittaa palveluksensa loppuun myöhemmin. Vuoden 1983 syntyneiden asevelvollisten ikäluokasta reilut kolme neljäsosaa (77 %) suoritti varusmiespalveluksen. 

Varusmiesten palautekyselyiden tulokset ovat osa kokonaisarviointia, jonka perusteella päätetään kehittämistoimenpiteet. Varusmiehiltä palautetta kysytään palveluksen alussa (alkukysely) sekä lopussa (loppukysely täysin palvelleille ja keskeyttämiskysely palveluksensa keskeyttäneille). 

Puolustusvoimissa on käynnissä myös useita muita kehittämistoimenpiteitä, kuten asevelvollisten informaatiopalveluiden ja oppimisympäristöjen kehittäminen. 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.