young-people-sub_1

Kun nuori muuttaa pois kotoa, välitön syy on useimmiten opiskelu- tai työpaikan saaminen. Taustalla piilee kuitenkin yllättävän usein myös vanhempiin liittyviä syitä. Riidat, vanhempien ongelmat tai epämieluisa uusperhe selittävät lähes joka neljättä muuttoa.

Espoo, 10. syyskuuta 2014 – Samsungin Cint-tutkimusyhtiön kautta toteuttama kysely paljasti, että melkein joka neljäs (23 %) nuori on muuttanut pois kotoa vanhemmistaan johtuvista syistä. 13 prosenttia 15–22-vuotiaista, jo itsenäisen elämän aloittaneista vastaajista kertoi päättäneensä lähteä kotoa, koska vanhempien kanssa tuli usein riitaa. Vajaat viisi prosenttia nuorista tunnusti muuttaneensa, koska vanhemmilla oli niin isoja omia ongelmia, etteivät nuoret enää halunneet asua heidän kanssaan. Hieman pienempi osa (3,5 %) muutti, koska vanhempi perusti uusperheen, jossa nuori ei viihtynyt. Vanhemmat ajoivat riitojen yhteydessä pois kotoa kaksi prosenttia vastaajista. Tämän ohella viisi prosenttia nuorista kertoi, että aloite muuttoon tuli vanhemmilta.

Useimmissa tapauksessa muuttoon oli muitakin syitä. Silti noin yhdelle kymmenestä nuoresta oli itsenäistymisessä kaikkein tärkeintä päästä pois kotoa. Melkein puolet (46 %) nuorista muutti päästäkseen asumaan lähemmäs opiskelu- tai työpaikkaa. 17 prosentille nuorista tärkein muuton syy oli halu asua yksin, ja lähes yhtä moni (16 %) halusi muuttaa yhteen seurustelukumppanin kanssa.

Kahdestaan kullan kanssa, mahtavaa! 

Hienointa itsenäisessä asumisessa oli nuorten vastaajien mielestä itsenäisyys eli mahdollisuus päättää asioistaan itse. Vaihtoehdon valitsi lähes 90 prosenttia nuorista. Toiseksi eniten mahtavuusääniä (47 %) sai mahdollisuus olla vapaasti seurustelukumppanin kanssa.

41 prosenttia vastaajista iloitsi mahdollisuudesta viettää muuton jälkeen vapaasti aikaa kavereiden kanssa. Melkein joka kolmannen (28 %) mielestä oli parhautta, että omillaan asuessa saa valvoa niin pitkään kuin haluaa.

Joka kolmas on yksinäinen tai ikävissään

Yli puolet (56 %) nuorista arvioi selviytyneensä kotoa muutosta vähintään numeron 9 arvoisesti. Täysin ilman ongelmia se ei välttämättä silti käynyt.  Ikävintä itsenäisessä elämässä oli vastaajien mielestä yksinäisyys, jota oli kokenut 22 prosenttia. 13 prosentin mielestä vaikeinta oli ikävän hallinta: heillä on ollut ikävä vanhempia, sisaruksia tai kotieläimiä. Joka kymmenes katsoi, että kurjinta on, kun kukaan ei huolehdi, jos sairastuu.

Vanhemmat tukivat kotoa muuttaneita nuoriaan monin tavoin: rahalla (64 %), ruoalla (65 %), keskusteluin (65 %) ja ostamalla nuorten tarvitsemia tavaroita (52 %). Joka kymmenes nuori toivoi vanhempiensa osallistuvan enemmän elämäänsä, mutta valtaosa oli tyytyväisiä saamaansa tukeen (85 %).

Itsenäistyminen herättää paljon tunteita

Itsenäisen elämän aloittamisen haasteellisuus nuorille ei ole yllätys SOS-Lapsikylän psykologi Hillevi Westmanille. Vaikka kotoa lähdettäisiin ovet paukkuen, voi illalla iskeä haikeus.

– Itsenäistyminen on iso askel. Nuorten tiedon tarvetta paikkaamaan olemme koonneet omaelämä.net-sivuston, mutta se ei yksin riitä. Tiedon lisäksi on tärkeää, että nuorella on joku, joka kuuntelee. On lohdullista, että niin suuri osa nuorista kokee vanhempien olevan sopivasti tukenaan, Westman toteaa.

Itsenäistyville nuorille tarkoitetun omaelämä.net-verkkosivuston ja sen Facebook-sivujen ylläpito on Samsungille osa maailmanlaajuista Hope for Youth -ohjelmaa, joka tukee ennaltaehkäisevää työtä lasten ja nuorten hyväksi.

– Pientä hankausta ja riitaa ehkä jopa tarvitaan itsenäistymisen polttoaineeksi. On kuitenkin erittäin huolestuttavaa, että osa nuorista kokee tulleensa ajetuksi pois kotoa. Olisi tärkeää, ettei tilanne perheissä pääsisi kärjistymään, ja siinä ennaltaehkäisevä työ voi osaltaan auttaa, sanoo Samsungin Suomen markkinointipäällikkö Eva Carrero.

Tutkimukseen vastasi hieman yli 500 nuorta, joista 44 prosenttia asui yksin ja 39 prosenttia seurustelukumppanin kanssa. Vastaajista suurin osa oli muuttanut pois kotoa 18- tai 19-vuotiaana (yhteensä 54 %), ja tätä ikävaihetta 74 prosenttia heistä myös piti parhaana itsenäistymiseen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.