99c3e355-451f-4566-8269-6142c162363a-main_image

Kasvihuoneilmiön tienvarsimainos valtatie 1:n varrella.

ELY-keskus vaatii poistamaan kaikki Kasvihuoneilmiön tienvarsimainokset sekä E18-moottoritieltä että vanhalta ykköstieltä, mutta yrittäjä Elisa Palonen ei anna periksi. Hän kertoo mainostensa pystytyksestä ja ihmettelee tieviranomaisten kieltäytymistä lainsäätäjän ohjeistamasta poikkeuslupaharkinnasta haja-asutusalueen yrittäjyyden tukemiseksi.

Vanhalla ykköstiellä Helsingin ja Turun puolivälissä sijaitseva sisustustavaratalo ja kahvila-ravintola Kasvihuoneilmiö on jälleen tieviranomaisten hampaissa. Elisa Palosen kuusi vuotta sitten alkanut yhden naisen kylttisota jatkuu. Uudenmaan ELY-keskus on saanut luvattomien mainosten valvontaan lisäresursseja, ja Kasvihuoneilmiö sai toukokussa kehotuksen poistaa moottoritien E18 varrella olevat kaksi mainostaulua. Niille haettiin poikkeuslupaa koko maan kylttiasioita hallinnoivalta Pirkanmaan ELY:ltä, mutta kielteinen päätös tuli vain parin päivän kuluessa siitä, kun YLE radioi Palosen haastattelun ja uutisoi aiheesta heinäkuussa. Tämä oli vasta alkusoittoa.

Elokuun alussa poistettavaksi vaadittiin myös vanhalla ykköstiellä jo noin 15 vuotta seissyt mainos sekä Kasvihuoneilmiön omalla tontilla liikkeen välittömässä yhteydessä oleva mainos. Ensin mainitusta mainoksesta on äskettäin lähetetty poikkeuslupahakemus, mutta liikkeen yhteydessä olevan mainoksen toivotaan säilyvän lain suojassa ilman poikkeuslupaakin.

Mainosten pystytyksessä on huomioitu liikenneviraston ohjeet. Erikoista on, että kaikki nyt poistouhan alla olevat mainokset ovat saaneet olla rauhassa jo 5-15 vuotta!

c48be062-1b98-4d1e-97c6-d6f83b4fd268

Kasvihuoneilmiön yrittäjä Elisa Palonen.

Kylttitaistelunsa kautta 2008 julkisuuteen noussut yrittäjä ei aio antaa periksi, vaan toteaa:

”Kun en saanut virallisia moottoritieopasteita, pystytin mainokset 2009 lopussa uskoen pääministeri Vanhasen ja muiden kansalaisadressin allekirjoittajien (yht. 22600 nimeä) minulle antamaan valtuutukseen suojella yritystäni ja sen työpaikkoja tieviranomaisten mielivallalta. Silloin oli maanlaajuinen mainosten poistokampanja, jonka liikenneministeri Vehviläinen keskeytti; aiheesta seurasi eduskuntakeskustelua; asetettiin työryhmä ohjeistamaan sallivampaa mainospolitiikkaa – Suomen Yrittäjätkin mukana. Ajoitus tienvarsimainosten pystyttämiselle oli otollinen ja teko oli linjassa eduskunnan kannan kanssa. Mainokseni ovat olleet vuosia rauhassa näkyvällä paikalla, mutta nyt ne ovatkin yhtäkkiä välittömästi poistettava! Olen jättänyt Pirkanmaan ELY-keskuksen kielteisestä lupapäätöksestä valituksen Helsingin hallinto-oikeuteen. Koska minulla ei ole enää minkäänlaista luottamusta Pirkanmaan ELY:yn, valmistaudun jo kielteiseen päätökseen koskien myös mainostamistani vanhalla tiellä. Miksi Pirkanmaan ELY vainoaa minua haluten kaataa yritykseni nyt jo toistamiseen?”

Hallinto-oikeusvalituksen keskeinen kysymys on: Miksei Pirkanmaan ELY kysynyt asiasta Lohjan ja Salon kaupunkien kantaa, vaikka maantielakikin heitä sellaiseen velvoittaa? Esimerkiksi Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja puoltaa Kasvihuoneilmiön mainostauluja. Toinen kysymys koskee tie- ja viestintävaliokunnan mietintöä (LiVm 21/2009 vp), jossa tieviranomaisia velvoitetaan huomioimaan haja-asutusalueen yrittäjyyden tarpeet ja kielletään soveltamasta mainoskieltoa mainontaan, joka ei liikenneturvallisuutta haittaa. Palonen ihmettelee, miksi ELY hokee tautologisesti mainoskiellon pääsääntöä, mutta kieltäytyy kokonaan lainsäätäjän edellyttämästä poikkeuslupaharkinnasta:

”Jos mainokseni poistetaan ja asiakkaitteni turvallinen opastaminen estetään, syntyy onnettomuusriskejä sekä vaara koko yritystoimintani loppumisesta. Haluaako ELY todellakin tehdä nykyisessä taloustilanteessa 10 uutta työtöntä ja aiheuttaa yhteiskunnalle verotulojen menetyksiä?”

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.