154

Euroopan unionin asettamat Venäjään kohdistuvat pakotetoimet astuvat voimaan huomenna. Päätökset perustuvat Eurooppa-neuvoston 30. elokuuta tekemään linjaukseen. 

EU on edellyttänyt, että Venäjä vetää aseensa ja joukkonsa välittömästi pois Ukrainan alueelta ja tukee poliittista ratkaisua, joka kunnioittaa Ukrainan itsenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta. EU katsoo, että Venäjä ei vielä ole tehnyt tarpeeksi edistääkseen Ukrainan kriisin neuvotteluratkaisua. 

Rajoitukset koskevat pääomamarkkinoita, puolustustarvikekauppaa, kaksikäyttötuotteita ja sensitiivistä teknologiaa. Samalla EU laajentaa henkilökohtaisten matkustusrajoitteiden ja omaisuuden jäädytyksen kohteena olevien henkilöiden luetteloa. 

Pääomamarkkinoiden osalta EU laajentaa rajoitukset koskemaan tiettyjen julkisomisteisten venäläisten rahoituslaitosten liikkeelle laskemia siirtokelpoisia rahamarkkinavälineitä, joiden maturiteetti on yli 30 päivää. Aiemmin raja-arvo oli 90 päivää. 

Rahoitusrajoitusten piiriin lisätään puolustusteollisuuden sekä öljyalan yrityksiä, joissa Venäjän valtiolla on määräävä asema. Heinäkuussa asetettua puolustusvälineiden vienti- ja tuontikieltoa täsmennetään ottamalla kiellon piiriin myös niihin liittyvä rahoitus. 

Heinäkuussa kiellettiin kaikkien kaksikäyttötuotteiden vienti sotilaskäyttöön. Nyt kieltoa laajennettiin tiettyihin yrityksiin, jotka valmistavat tuotteita sekä siviili- että sotilaskäyttöön. 

Sensitiivisen teknologian osalta vientikielto ulotetaan koskemaan syvänmeren, arktisen ja liuskeöljyn etsinnässä ja tuotannossa käytettäviä tiettyjä palveluita. 

Pakotteiden kohteena olevien henkilöiden luetteloon on lisätty 24 uutta henkilöä, joilla on vahvat kytkökset toimiin Ukrainan koskemattomuutta vastaan, kuuluvat Krimin hallitukseen tai ovat venäläisiä päättäjiä tai oligarkkeja. 

Uusien rajoittavien toimien suorat vaikutukset Suomen talouteen ovat pienet, eikä rajoituksilla ole merkittävää vaikutusta Suomen vientiin Venäjälle. Suomen vientinäkymiä Venäjälle kuitenkin huonontavat Venäjän talouden yleinen heikkeneminen sekä pääomamarkkinoiden kautta tulevat välilliset vaikutukset. 

”EU on antanut Venäjälle toistuvasti mahdollisuuden osoittaa sitoutumisensa rauhansuunnitelman toimeenpanoon. Venäjän toimet eivät toistaiseksi ole olleet riittäviä. Siksi EU lisää painetta tiukentamalla jo asettamiaan pakotteita. EU on valmis myös perumaan pakotteita jos tilanne Ukrainassa paranee. EU:n ulkosuhdepalvelu arvioi tilannetta syyskuun lopussa,” toteaa eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka. 

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi