f40d1c61ccc25f0

Yle uutisoi tänään 11.9. virheellistä tietoa Hätäkeskuslaitoksesta. Uutisoinnin taustalla on sisäministeriön kesäkuussa virastoon toimittama suunnittelumääräys, jossa on mainittu vuoden 2015 aikana Hätäkeskuslaitoksen keskushallinnossa tehtävä henkilötyövuosivähennys ja uudelleensijoittaminen.

Hätäkeskuslaitos oikaisee, että mitään salaista operaatiota ei ole käynnissä. Sisäministeriön suunnittelumääräykseen perustuen Hätäkeskuslaitos on käynnistänyt vaadittujen sopeuttamistoimien suunnittelun mukaan lukien keskushallinnon sijoittumiseen liittyvän valmistelutyön.

Suunnittelut on käynnistetty elokuussa ja työ toteutetaan Hätäkeskuslaitoksen eri osastojen välisenä yhteistyönä. Suunnittelutyön käynnistymisestä on tiedotettu avoimesti koko henkilöstölle ja näihin liittyvät ohjeistusasiakirjat on julkistettu julkisina asiakirjoina. Suunnittelujen etenemisestä on käyty keskusteluja useilla eri foorumeilla.

Hätäkeskuslaitos on vuonna 2001 perustettu valtion virasto, jonka rakenteita on uudistettu hätäkeskustoiminnan kehittämistyön edistyttyä. Laajin uudistus tehtiin vuonna 2010 voimaan astuneen uuden lain myötä. Hätäkeskuslaitoksessa työskentelee noin 700 henkilöä eri puolilla Suomea. Meneillään olevan rakenneuudistuksen seurauksena Suomessa on tämän vuoden loppuun mennessä kuusi hätäkeskusta, joita ohjataan keskushallinnon toimesta. Keskushallintoon kuuluvat henkilöt työskentelevät eri puolilla Suomea; pääosa Porissa, loput Keravalla, Turussa, Kuopiossa sekä Oulussa. Keskushallinnossa työskentelee tällä hetkellä 55 henkilöä, joista osa on määräaikaisissa viroissa.

Hätäkeskuslaitoksen keskushallinnon sijainnista on käynnistetty viraston sisällä vertailutyö eri paikkakuntien osalta liittyen ministeriön suunnittelumääräykseen. Vertailutietoa eri osa-alueista kootaan syyskuun puoliväliin mennessä asian jatkovalmistelua varten. Hätäkeskuslaitoksen työstämän vertailun valmistuttua asiaa jatkovalmistellaan yhteistyössä sisäministeriön kanssa.

Tämän kaltaiset toiminnan tehostamistoimenpiteet ovat välttämättömiä toimintamenojen määrärahojen supistuessa merkittävästi lähitulevaisuudessa.

YLE: Salainen operaatio käynnissä: Hätäkeskuslaitos pois Porista?

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.