sweden-flag.jpg.pagespeed.ce.t7LxVJNj6h

Suomalainen luottaa ruotsalaiseen enemmän kuin minkään muun maan edustajaan Euroopassa, mutta luottamus venäläiseen on vähäistä. Venäläisen mielestä suomalaiset ovat sen sijaan luotettavampia kuin useimpien muiden kansojen edustajat.

Asia käy ilmi Valittujen Palojen ja sen eurooppalaisten Reader’s Digest -sisarlehtien yhdessä brittiläisen Wyman & Dillon –tutkimuslaitoksen kanssa tekemästä laajasta kyselystä, jossa tutkittiin kansojen keskinäistä luottamusta.

Suomalainen luottaa eniten ruotsalaisiin, sveitsiläisiin ja saksalaisiin. Ruotsalaisiin sanoo luottavansa suuressa määrin tai melko paljon 83 prosenttia haastatelluista suomalaisista. Sveitsiläisiä pitää luotettavina 76 prosenttia suomalaisista ja saksalaisia 68 prosenttia suomalaisista.

Suomalainen luottaa vähiten venäläiseen

Vähiten suomalainen luottaa venäläiseen. Kyselyssä 80 prosenttia suomalaisista vastasi, että he eivät luota venäläisiin lainkaan tai ei ainakaan kovin paljon.

Romanialaiset sijoittuivat suomalaisten inhokkilistalla toiseksi 78 prosentin osuudella ja kreikkalaiset kolmanneksi 76 prosentin osuudella.

Venäläiselle suomalainen on tutkimuksen mukaan luotettava naapuri, kun venäläinen sanoo luottavansa vain saksalaiseen ja sveitsiläiseen enemmän kuin suomalaiseen. Venäläisistä 46 prosenttia sanoo luottavansa suuressa määrin tai melko paljon saksalaisiin ja sveitsiläisiin. Suomalaisiin luottaa 42 prosenttia venäläisistä ja ruotsalaisiin niin ikään 42 prosenttia venäläisistä.

Kun venäläistä pyydetään arvioimaan eri kansojen luotettavuutta, Turkki saa eniten kielteisiä mainintoja, 51 prosenttia. Venäläisten silmissä alhaisen luottamuksen maita ovat myös Kiina, Yhdysvallat, Iran, Puola ja Romania.

Suomalaisia pidetään maailmalla luotettavina

Luottamus suomalaisiin on maailmalla vahvaa, kun vain Sveitsin, Ruotsin ja Saksan kansalaiset nauttivat suurempaa luottamusta useissa maissa toteutetussa kansainvälisessä kyselyssä, jossa kysyttiin luottamusta 24 eri kansaan. Sveitsiläisiin sanoi luottavansa keskimäärin 68 prosenttia haastatelluista, ruotsalaisiin niin ikään 68 prosenttia, saksalaisiin 65 prosenttia ja suomalaisiin 62 prosenttia.

Merkillepantavaa on, että suomalaisten luottamus keskimäärin eri kansoihin on vahvempaa kuin venäläisten, jotka prosenttilukujen perusteella suhtautuvat muukalaisiin epäluuloisemmin kuin suomalaiset.

Näin tutkimus tehtiin

Tutkimus toteutettiin viime vuodenvaihteessa 10 Euroopan maassa osana Reader’s Digestin laajaa Luotetuin merkki –tutkimusta (Trusted Brands). Tutkimukseen vastasi yhteensä 17 676 henkilöä. Suomessa kyselyyn vastanneita oli 2026. Kyselyn otos poimittiin tilaajarekisteristä. Tulokset painotettiin iän (20+) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi. Tutkimuksen virhemarginaali on enintään 2,2 prosenttiyksikköä.

Haastateltaville 10 Euroopan maassa esitettiin 24 kansaa käsittävä lista, jossa Euroopan maiden lisäksi olivat muun muassa Intia, Kiina ja Yhdysvallat. Haastateltavaa pyydettiin kuvaamaan luottamustaan eri kansojen edustajiin asteikolla, jonka vaihtoehdot olivat: suuressa määrin, melko paljon, en kovin paljon, en lainaan ja en osaa sanoa.

Suomen lisäksi tutkimus tehtiin seuraavissa maissa: Itävalta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Slovenia, Sveitsi ja Venäjä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.