KOTIMAAN-BANNERI7-719

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus hylkäsi rakennustuotteita valmistavaa teollisuusyritystä ja sen tuotantopäällikköä ja tuotantojohtajaa vastaan nostetut syytteet työturvallisuusrikoksesta. Myös vaatimus yhteisösakosta hylättiin. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 4.9.2014.

Tapauksessa trukkilava jäi kuivauskoneen liukuhihnalle jumiin, ja kuivauslinjan työntekijä meni selvittämään häiriötilannetta. Työntekijä jäi kuljettimen ja lavan väliin puristuksiin ja loukkaantui. Työtapaturma tapahtui yhtiön tehtaalla Lohjalla 14.4.2012. Työsuojeluviranomaisen ja syyttäjän käsityksen mukaan konetta ei ollut suojattu riittävin teknisin toimenpitein siten, että puristumisvaara-alueelle pääsy olisi estetty asianmukaisilla suojalaitteilla.

Kyseiseen kuivauskoneeseen tulee silloin tällöin häiriötilanteita, jolloin työntekijän on poistettava jumiutunut lava kuljettimelta. Poistaminen tapahtuu joko kytkinportin vieressä olevan turvaportin kautta, jolloin kone pysähtyy, tai menemällä takakautta linjaston sisälle. Kone pysähtyy avaamalla turvaportti tai kytkemällä kuljetin manuaaliajolle. Yhtiön ohjeistuksen mukaan häiriötilanteet tulee poistaa avaamalla turvaportti ja kytkemällä kone manuaaliajolle, ja tämän jälkeen menemällä linjaston sisälle poistamaan häiriö. Tällöin kone käynnistyy vasta sitten, kun työntekijä on käynyt kuittaamassa pysähdyksen valvomossa. Käytännössä työtavat olivat kuitenkin muovautuneet sellaisiksi, että turvaporttia ei ole käytetty, vaan kone on ainoastaan laitettu manuaaliajolle ennen häiriön poistoa linjaston sisällä.

Ratkaisussaan käräjäoikeus piti turvaporttia asianmukaisena ja riittävänä teknisenä menetelmänä työntekijöiden suojaamiseksi vaara-alueella. Käräjäoikeuden mukaan yhtiön ohjeistus on ollut oikea ja sen mukainen toimintatapa turvallinen. Oikeuden mukaan työntekijöiden noudattama käytäntö on ollut hieman turvattomampi, mutta kyse ei ole kuitenkaan ole ollut erityisen vaarallisesta työtavasta, vaikkakin se on edellyttänyt, että työntekijä muistaa laittaa kuljettimen manuaaliajolle. Yhtiön työnjohdon ei ole myöskään näytetty tienneen työntekijöiden noudattamasta käytännöstä. Lisäksi oikeus toi esiin muun muassa sen, että onnettomuuteen on merkittävästi vaikuttanut työntekijän oma ohjeiden vastainen menettely tilanteessa.

Vaara on poistettava ensisijaisesti teknisin ratkaisuin

Työsuojelun lakimies Anna Tiainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta korostaa, että työturvallisuussäännökset lähtevät rakenteellisten ratkaisujen ensisijaisuudesta.

“Vaara on poistettava teknisin ratkaisuin aina kuin mahdollista, jolloin eliminoidaan inhimillisten virheiden aiheuttamat vaaratilanteet”, Tiainen sanoo.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.