niemi_laine_paivi_latauskuva

JHL:n toimialajohtaja Päivi Niemi-Laine

Yli 30 prosenttia yli 55-vuotiaista SAK:laisiin ammattiliittoihin kuuluvista jäsenistä uskoo, että työnantaja pyrkii pääsemään heistä eroon eläkeiän lähestyessä. Tiedot selviävät SAK:n työolobarometristä, johon haastateltiin 1 203 SAK:laisten liittojen jäsentä keväällä 2014. SAK:laisiin ammattiliittoihin kuuluva JHL on huolissaan työelämän kovenemisesta. JHL:n toimialajohtaja Päivi Niemi-Laine kertoo, että liiton jäsenet kysyvät aiempaa enemmän neuvoja ammattiliitosta työelämän ristiriitatilanteisiin, erityisesti luottamusmiehiltä.

Sen sijaan yleisen työttömyyskassan YTK:n jäsenet jäävät vaille liiton tuomaa turvaa.

– Osaavimman tuen työehtosopimuksen tulkintaan saa sopimuksen solmineesta ammattiliitosta, mutta tätä ei YTK-kassa tai YTK-yhdistys tuo viestinnässään mitenkään esille, pahoittelee Niemi-Laine.

Vaihtoehdoksi tarjotaan YTK:n alla toimivan YTK-yhdistyksen neuvontapalveluita. YTK-yhdistys perii oman vuosittaisen jäsenmaksunsa kassamaksun lisäksi. Jäsenyyden edut ovat myös varsin suppeat. Jäsenelle kuuluvan oikeusturvavakuutuksen ehdot ovat huonot ja oikeudellinen neuvonta kattaa vain sellaiset kysymykset, joihin vastaaminen ei edellytä asiakirjoihin tai muuhun materiaaliin perehtymistä.

YTK:n tarjoama puhelinneuvonta keskittyy työaikalainsäädäntöä koskeviin kysymyksiin. Työehtosopimuksen tulkinnassa ei YTK tai YTK-yhdistys auta.

– Puhelinpalvelun työelämän oikeusturvaa koskeva neuvonta ei ylety työehtosopimuksiin saakka, Niemi-Laine huomauttaa.

On myös syytä huomata, että YTK ei ole työehtosopimuksissa osapuolena, minkä takia YTK ei voi osallistua työpaikoilla käytäviin sopimusneuvotteluihin. Neuvottelujen aikana YTK:n jäsenet eivät voi vaikuttaa heitä itseään koskeviin päätöksiin.

Niemi-Laine painottaa, että ammattiliittojen jäsenten tukena ovat luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, lähellä jäsentä toimivat aluetoimistot ja liiton edunvalvonta. He kaikki ovat jäsentä varten. Liitosta saa kattavasti oikeusapua, jos tarve yllättää.

– Yleensä työelämän pulmatilanteet ja rikkeet ratkeavat nopeasti liiton ammattilaisten avulla. Tämä on myös asianmukaisesti toimivan työnantajan etu – työehtoja polkemalla ei kukaan saa kilpailuetua, sanoo Niemi-Laine.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.