29428315-96b9-4b1e-8474-8e788a4f9c02-main_image

Koululaisia kemianluokka Gadolinissa. Kuva: Veikko Somerpuro.

Helsingin yliopiston kemian laitoksella toimivalle kemianluokka Gadolin palkittiin kunniamaininnalla kansainvälisessä Global Best Awards -kilpailussa. Gadolinin toiminta innostaa lapsia ja nuoria opiskelemaan kemiaa ja muita luonnontieteitä arkipäivään kytkeytyvän kokeellisuuden kautta, tarjoaa tukea kemian mielekkääseen oppimiseen ja opettamiseen sekä tietoa kemian alasta, opinnoista ja uravaihtoehdoista.

Kaikenikäisille oppilaille avoin ja maksuton kemianluokka Gadolin on Kumpulan tiedekampuksella sijaitseva toiminnallinen oppimisympäristö.

Gadolin toimii kemian opettajankoulutusyksikön yhteydessä ja on osa sen kehittämis- ja tutkimustoimintaa sekä opettajien täydennyskoulutusta. Gadolinissa kehitetään uudenlaisia kemian opetuksen innovaatioita esimerkiksi lääke-, ympäristö- ja molekyyligastronomiateemoista.

Kemianluokka Gadolinin konseptille on myönnetty kansainvälisen Global Best Awards -kunniamaininnan uraauurtavasta työstä koulujen, yliopistojen ja yritysten välisessä yhteistyössä. Global Best Awards -palkinnot jaettiin koulujen ja yritysten yhteistyötä sekä yrittäjyyttä käsittelevässä konferenssissa Brysselissä 12.9.2014. Palkinnot myöntää koulu-yritysyhteistyötä kehittävä kansainvälinen verkosto, The International education business Partnership Network (IPN).

IPN:n mukaan Gadolin on ainutlaatuinen toimintamuoto, jonka puitteissa tuotetaan uudenlaisia kumppanuusmalleja sekä testataan niiden toimivuutta ja onnistumismahdollisuuksia.

Vuonna 2008 avatussa Gadolinissa vierailee vuosittain noin 4000 koululaista opettajineen sekä lukusia kansainvälisiä vieraita. Yhteistyökumppaneina toimii mm. kotimaisia ja kansainvälisiä kemian alan yrityksiä sekä Kemianteollisuus ry, joiden tuki mahdollistaa palvelut ja opintovierailut koululaisryhmille.

Kemianluokka Gadolin on yksi esimerkki yliopiston, elinkeinoelämän ja koulujen yhteisöllisestä LUMA-työstä, josta on haettu esimerkkiä myös kansainvälisesti. Lukuisia asiasta innostuneita asiantuntijoita ja opiskelijoita on ollut mukana sen suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhdessä olemme enemmän!”, sanoo kemianluokka Gadolinin johtaja, professori Maija Aksela Helsingin yliopiston kemian laitokselta.

Gadolinin käytännön toimintaa ohjaava koordinaattori Veli-Matti Ikävalko sanoo tunnustuksen osoittavan, että ”olemme oikealla tiellä ja toimintamme on laadukasta ja kansainvälisesti vertailukelpoista.”

Helsingin yliopiston LUMA-keskus/Kemma-keskus/Kemianluokka Gadolin
http://www.luma.fi/kemma

LUMA-keskus Suomi
http://www.luma.fi/keskus

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.