Ukraine-Flag

Euroopan neuvosto (EN) panee täytäntöön kolmen miljoonan euron avustusohjelmaa, jolla edistetään Ukrainassa tapahtuneiden ihmisoikeusloukkausten tutkimista, kansallisten vähemmistöjen luottamuksen vahvistamista, perustuslakiuudistusten tekemistä EN:n normien mukaisesti, vaalilainsäädännön uudistamista ja vaalivalvontaa, paikalisdemokratian kehittämistä ja kansalaisyhteiskunnan osallistumismahdollisuuksien kehittämistä. Suomi osallistuu ohjelman tukemiseen 150 000 eurolla. 

Euroopan neuvosto on jo alkanut tukea Ukrainan viranomaisia muun muassa Maidanin ja Odessan ihmisoikeusloukkausten selvittämisessä. Euroopan johtava perustuslakiasiantuntija Venetsian komissio on jo heinäkuussa antanut ensimmäisen lausuntonsa Ukrainan perustuslakireformista, ja EN osallistuu myös tulevien vaalien valmisteluun. 

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu vierailee parhaillaan Kiovassa ja on esittänyt myös toiveen päästä todentamaan ihmisoikeustilannetta Krimillä. 

EN käyttää yhteistyössä Ukrainan kanssa omaa asiantuntijaverkostoaan ja monitorointimekanismejaan, ja on mahdollista että tätä kautta myös suomalaisille asiantuntijoille avautuu mahdollisuus tukea Ukrainan tulevaa kehitystä. 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.