TK_2_1200px

 

Tapani Karvinen, puheenjohtaja, Piraattipuolue

Hallituksen lakiesitys arvonlisäverolain muutoksesta heikentää yksityisyydensuojaa ja sananvapauden toteutumista. Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että vähäarvoisia tavaralähetyksiä koskeva verottomuus poistettaisiin postimyynnissä maahantuotavien, kerran viikossa tai harvemmin ilmestyvien sanoma- ja aikakausilehtien osalta. Veronkannon valvontamekanismiksi esitetään yritysten tiedonantovelvollisuutta lehtien tilaajista.

Lakiesityksestä ei löydy sellaisia laskelmia, jotka paljastaisivat nykyisen verotulojen menetyksen suuruuden. Esitys mainitsee vain luvut, jotka on laskettu sen mukaan, mikäli kaikki lehdet kierrätettäisiin esimerkiksi Ahvenanmaan kautta. Tällöinkin summa jää valtion kokonaisbudjettiin verrattuna häviävän pieneksi.

Esityksen suurimmat vaikutukset iskevät yksityisihmisten oikeuteen tilata haluamiaan lehtiä EU-tullialueen ulkopuolelta yksityisyydensuojaa kunnioittaen. Aikakauslehtien liiton puheenjohtaja on Suomen Kuvalehden haastattelussa todennut, kuinka lakimuutos tuo lisäkynnyksen ulkomaisten lehtien tilaamiseen. Hänen mukaansa sananvapauden kannalta tällä kavennetaan ulkomaisten lehtien houkuttelevuutta.

Piraattipuolue jakaa saman huolen perustuen lakiesityksen mainintaan, jonka mukaan arvonlisäverolakiin otettaisiin säännös myyjän tiedonantovelvollisuudesta. Lisäksi esityksessä mainitaan lehden vastaanottajan velvollisuus antaa veroilmoitus Tullille ennakkoon ennen lehtien maahantuontia – Lehden vastaanottajan tulisi siis jo lehden tilattuaan ryhtyä toimenpiteisiin veron ilmoittamiseksi.

”En voi käsittää missä vaiheessa aikakausilehdistä on tullut niin arvokkaita valtiolle, että niiden liikkumisen valvomiseen halutaan panostaa luomalla lisää verorahoin kustannettua ja valvottua byrokratiaa. Viestintä on yhteisymmärrystä edistävä lahja, jolle ei saa rakentaa esteitä!” täräyttää puolueen puheenjohtaja, Tapani Karvinen.

Piraattipuolue muistuttaa, ettei yksityisyydensuojaa tulisi koskaan lähteä rajoittamaan ilman äärimmäisen vakavia perusteita, eikä sitä silloinkaan saisi järjestää koskettamaan suuria joukkoja järjestelmällisesti. Lakiesityksen mukaiset perustelut ovat riittämättömät ja pohjautuvat korkeintaan mahdollisten verotulojen menetyksillä spekulointiin.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2015.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi