Hallitus esittää säädettäväksi lakia, jonka mukaan kuluttajatutkimuskeskuksen toiminta siirtyisi Helsingin yliopistolle ja kuluttajatutkimuskeskuksen toiminta lakkautettaisiin. Siirtäminen perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseksi. 

Lakiesityksen mukaan kuluttajatutkimuskeskuksen toiminta ja omaisuus luovutettaisiin Helsingin yliopistolle. Kuluttajatutkimuskeskuksen henkilöstö siirtyisi Helsingin yliopiston palvelukseen entisin palvelussuhde-ehdoin 1.1.2015 alkaen. 

Helsingin yliopiston alaisuudessa kuluttajatutkimus sijoittuisi valtiotieteelliseen tiedekuntaan politiikan ja talouden tutkimuksen laitokseen.  Kuluttajatutkimuskeskus tutkii kulutusta, sen muutoksia ja kulutukseen liittyvää yhteiskunnallista kehitystä. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.