KOTIMAAN-BANNERI7-719

Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen ja Venäjän federaation varaliikenneministeri Sergei Aristov allekirjoittivat 15. syyskuuta Suomen ja Venäjän välillä kaksi valtiosopimusta. Sopimuksilla selkeytetään maiden välisen maantieliikenteen pelisääntöjä sekä luodaan puitteet jäänmurtoyhteistyölle. 

Suomen ja Venäjän välisen voimassa olevan kansainvälisen tieliikennesopimuksen muutoksella sovitaan mm. verojen ja tiemaksujen suorittamisesta, taksiliikenteestä sekä kansallisen ajokortin kelpoisuudesta. Lisäksi sopimuksessa vahvistetaan venäläisille kuljetusyhtiöille oikeus soveltaa Suomessa korkeampia painoja kuin Venäjällä. 

Sopimukseen myös lisätään säännöksiä, jotka koskevat rajat ylittäviä taksikuljetuksia. Lisäyksellä selkeytetään rajat ylittävää liikennettä. Taksiliikenteen harjoittaja saa noutaa matkustajan tai matkustajaryhmän toisen sopimuspuolen alueelta edellyttäen, että kuljetus on tilattu ennakolta ja että matkustajien noutopaikka on etukäteen sovittu. 

Jäänmurtosopimus mahdollistaa suomalaisten jäänmurtajien toimimisen Suomenlahden itäosissa Venäjän aluevesillä korvausta vastaan. Vastavuoroisesti venäläiset jäänmurtajat voivat avustaa Suomenlahden suomalaisiin satamiin liikennöiviä aluksia. Aluevesillä toimiminen vaatii aina luvan viranomaisilta. 

Joustavan jäänmurtokapasiteetin käytön myötä talvimerenkulku itäisellä Suomenlahdella kovina jäätalvinatehostuu ja talvimerenkulun turvallisuus paranee. Sopimus avaa suomalaisille jäänmurtoalan yrityksille uusia markkinoita. 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.